4 Future Innovators Academy – Dream. Learn. Reach higher!

Future Innovators Academy. Dream. Leran. Reach higher. Organized by Hearty Foundation. Powered by UBS.

Jesteśmy w trakcie kolejnej, już 4 edycji Future Innovators Acadmy (Akademia Przyszłych Innowatorów). Hearty wolontariusze ponownie zmobilizowali serdeczną moc, by ruszyć do naszych podopiecznych z edukacyjną pomocą. Już od czterech lat możemy liczyć na tę fantastyczną społeczność, która wzbudza podziw entuzjazmem i zaangażowaniem w wolontariat kompetencyjny. Akademia Przyszłych Innowatorów to projekt wart uwagi z wielu powodów. Chcesz wiedzieć dlaczego?

O czym traktuje temat przewodni 4 edycji FIA 2022 r. ?

25 września 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Rezolucję,  “Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.  W ramach tej idei wszystkie państwa członkowskie ONZ zobowiązały się do zrealizowania szerokiego zakresu zadań w pięciu obszarach:  ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Problematyka, którą zdecydowaliśmy się poruszyć w zakresie tegorocznego projektu, to jeden z siedemnastu celów znajdujących się w programie rezolucji.

Zagadnieniem tegorocznej IV edycji Future Innovators Academy został wybrany Cel 12: 

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Promowanie: efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do godziwych miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym, dostępu do podstawowych usług i lepszej jakości życia.

Jakie ważne fakty wpłynęły na wybór tematu?

Malunek smutnej Ziemi, która patrzy zbierających śmieci ludzi.

❗ Jeśli, zgodnie z szacunkami, populacja świata do 2050 roku wzrośnie do 9,6 miliarda, to do prowadzenia dotychczasowego stylu życia będziemy potrzebować bogactw naturalnych w ilościach odpowiadających trzykrotności zasobów naszej planety.

❗ Nadmierne zużycie wody i kurcząca się ilość zasobów planety przyczynia się do globalnych napięć związanych z ich brakiem.

❗ Same gospodarstwa domowe pochłaniają 29% globalnej energii i przyczyniają się do emitowania 21% dwutlenku węgla.

❗ Każdego roku około 1/3 całej wyprodukowanej żywności – tj. 1,3 mld ton pożywienia o wartości około 1 biliona dolarów – marnuje się w domach lub sklepach albo psuje się z powodu złego transportu i praktyk związanych ze zbiorami.

Źródło: Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Ważnych faktów jest o wiele więcej. Najważniejszy jest jednak ten, że każdy z nas ma wpływ i wybór. Uświadamianie o tym młodego pokolenia i angażowanie młodych ludzi w tworzenie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie, to jako realizatorów edukacji przyszłości nasz obowiązek i przywilej. Dlatego angażujemy i łączymy naszą serdeczną moc w trosce o naszą planetę i ekologiczną edukację dzieci i młodzieży

Rysunek ziemi wykonany mazakami i kredkami oraz napis "Dbaj o ziemię jest sercem Twoim".

Jak przebiega nauka w 4 Akademii Przyszłych Innowatorów?

Future Innovators Academy, to ogólnopolska, interaktywna przestrzeń, w której  w tym roku wiedzę na temat ekologii zdobywają dwie grupy wiekowe od 6 lat do 12 lat i od 13 lat do 18 lat. Każda z grup charakteryzuje się innym podejściem do poruszanego zagadnienia. Młodsza grupa wiekowa zwraca uwagę na podstawowe kwestie, takie jak śmieci, zanieczyszczenie powietrza, wód itp. Ci najmłodsi w trakcie zajęć  mają asystę dorosłych, którzy im pomagają i razem z nimi pracują. Głównym tematem starszej grupy wiekowej jest zero waste, czyli obniżanie poziomu generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie. Każdy w Akademii Przyszłych Innowatorów dostaje szansę na wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnymi metodami.

1 etap - warsztaty myślenia projektowego. Celem warsztatów jest pobudzenie kreatywności, tworzenie rozwiązań oraz przekazanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Po pierwszym etapie Jury wyłoni 40 autorów najlepszych prac. To oni przejdą do 2 etapu projektów. 2 etap - warsztaty online m.in. z praktycznych tematów takich jak praca zespołowa i wystąpienia publiczne. Ukończenie czterech modułów szkoleniowych kwalifikuje do trzeciego etapu. 3 etap - Hackathon - maraton projektowania. Weekendowe, dwudniowe wydarzenie odbywające się online. Grupowa praca oddawana pod ocenę sędziów. Nagrody: 5x Smartfon, 10x Stypendium edukacyjne do 2000 zł.

Chcesz wiedzieć, jak i po co to robimy?

Realizacja projektu wymaga z rekrutowania około 200 dzieci i młodzieży. W tym roku zaprosiliśmy do udziału około 600 placówek i szkół z małych miejscowości z całej Polski! Angażowanie dzieci w innowacyjne projekty edukacyjne takie jak FIA, wymaga ciągłego budowania zaufania. Sposób, w jaki realizujemy edukację przyszłości, umacnia nasze relacje z dyrektorami, opiekunami, wychowawcami i dziećmi. Oddanie sprawie zjednuje nam nierzadko złamane serca. Ogniwem spajającym jest długofalowe towarzyszenie na ścieżce edukacyjnej i dostarczanie możliwości zdobywania kompetencji przyszłości. W trakcie projektu wyposażamy podopiecznych w umiejętności niezbędne w dalszej nauce i usamodzielnianiu się.

Nad płynną realizacją 4 edycji Future Innovators Academy pieczę sprawuje Agnieszka Sznajder, Hearty Project Manager. Z zawodu kierowniczka produkcji filmowej, która od kilku lat zajmuje się koordynacją projektów wspierających i edukujących młodych ludzi w dziedzinie kultury, a także nowoczesnych mediów. Uczy również jak produkować filmy studentów Krakowskiej Szkoły Filmowej. Jej dewizą życiową jest “Chcieć to móc”, co stara się przekazywać podopiecznym.