Future Innovators Academy

Edukacja przyszłości według Fundacji Hearty

Poznaj innowacyjny projekt, który wdraża kompetencje jutra, buduje wartościowe relacje i łączy wolontariuszy UBS z podopiecznymi Hearty, by wzmacniać i towarzyszyć młodym na ich Serdecznej Ścieżce Rozwoju

Future Innovators Academy to projekt poszerzający horyzonty i wzmacniający talenty młodzieży. Jego celem jest zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększenie ich otwartości i umiejętności współpracy.

Idea projektu realizowana jest poprzez innowacyjne warsztaty wprowadzające w świat nowych technologii, odpowiedzialnej współpracy i biznesu. Jest to możliwe dzięki społeczności firmy UBS. To nasi serdeczni biznesowi specjaliści – wolontariusze firmy UBS – przekazują wiedzę z zakresu tworzenia innowacyjnych rozwiązań, z naciskiem na umiejętność pracy w grupie, przywództwa oraz zarządzania projektami, przy uwzględnieniu różnorodnych środowisk i kultur.

Future Innovators Academy 1.0

Pierwszą edycję skierowaliśmy do młodzieży w wieku 11-15 lat. Projekt został przeprowadzony w kilkunastu szkołach z mniejszych miejscowości z Małopolski oraz placówkach pieczy zastępczej.
Projekt składał się z kilku etapów.
Pierwszym z nich było przeprowadzenie lekcji w szkołach, dla 500 ok. uczniów. Lekcje opierały się o metodykę design thinking, po to, by zaangażować każdego ucznia w pracę nad rozwiązaniem problemu i wykreowanie innowacyjnych pomysłów.
Następnie zainteresowani uczniowie wzięli udział w zajęciach pozalekcyjnych, by pozyskać wiedzę z tematów takich jak: praca w grupie, przywództwo, zarządzanie projektami.
Po części edukacyjnej uczestnicy zostali zaproszeni na hackathon. W trakcie warsztatów, w grupach, kreowali innowacyjne rozwiązania dla danego problemu.
Finałem projektu było wydarzenie Future Innovators Forum, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje innowacyjne pomysły i powalczyli o technologiczne nagrody: sprzęt oraz stypendium naukowe na dalsze rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.
Dziękujemy firmie UBS oraz wszystkim wolontariuszom za dotychczasowe zaangażowanie!

 

Future Innovators Academy  2.0

Drugą edycję FIA skierowaliśmy do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Głównym celem FIA 3.0 było pokazanie młodym osobom jak umiejętność strategicznego myślenia przyczynia się do realizacji zamierzonych celów – zarówno w pracy jak i w życiu codziennym.

Dzięki zaangażowaniu Serdecznej Społeczności 2 edycja rozpoczęła się już w sierpniu. A do programu zgłosiło się aż 102 dzieci, które przez 4 miesiące zdobywały umiejętności potrzebne podczas finałowego Hackathonu.

Projekt został podzielony na dwa etapy:  “Buduj i wspieraj poczucie własnej wartości” oraz “Strategic thinking, czyli myślenie strategiczne na co dzień”.

Celem pierwszej części projektu było zmotywowanie do poszerzania horyzontów oraz wspieranie pewności siebie u każdego z uczestników. Po warsztatach i na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu, mentorzy z firmy UBS wyróżnili 43 najlepszych prac dzieci. Osoby, które dostały się do drugiego etapu, miały okazję spotykać się z wolontariuszami podczas tematycznych warsztatów online z zakresu: pracy zespołowej, wystąpień publicznych, przygotowywania biznesplanu i planowania strategii.

Po zakończeniu wszystkich spotkań, młodzież została zaproszona do finałowego wydarzenia – Hackathonu. Podczas jednodniowego spotkania online, dzieci zostały podzielone na 4-5 osobowe zespoły i otrzymały zadanie, polegające na  przygotowaniu rozwiązań i biznesplanów z tematyki celów zrównoważonego rozwoju.

Nagrodą główną dla dwóch najlepszych zespołów projektowych było stypendium edukacyjne, które przyznano aż  10 uczestnikom. Po udanej prezentacji rozwiązań każdej z grup na gali finałowej, Jury ogłosiło 2 zwycięzców: zespół z Powiatowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Sobieskiego z Krakowa oraz zespół z Siemacha Spot przy ul. Obornickiej we Wrocławiu.

Pierwsza z grup opracowała rozwiązanie związane z celem zrównoważonego rozwoju nr 6, które dotyczyło poprawy jakości stanu wody i warunków sanitarnych. Młodzież stworzyła koncept ‘Waterhouse’– firmy, zajmującej się instalacją systemów magazynujących zużytą wodę, np. spod prysznica lub z pralki. Misją tego innowacyjnego przedsiębiorstwa było przede wszystkim zmniejszanie zużycia wody i dbanie o środowisko.

Druga zwycięska grupa opracowała rozwiązanie wiążące się z celem nr 2, który dotyczył walki z głodem, bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy jakości odżywiania. Młodzież stworzyła koncept restauracji; „Restauracja z darami” poza tradycyjną działalnością gastronomiczna oferowała możliwość zakupu dodatkowych posiłków dla osób potrzebujących, a klientów, którzy zdecydowali się na taką formę pomocy nagradzała zniżkami. Dodatkowo obsługiwała 3 punkty, które nie tylko wydawały ciepłe posiłki i napoje, ale także przyjmowały jedzenie od sklepów i ludzi, którzy np. ugotowali za dużo, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia ilości marnowanego jedzenia.

Poza nagrodami zdobytymi przez każdego z uczestników, młode osoby zyskały coś o wiele ważniejszego – wiarę w siebie, konkretną wiedzę i  umiejętności, które pomogą w  realizacji własnych marzeń.

Future Innovators Academy 3.0

Projekt trzeciej edycji dzieli się na poszczególne części:
1. Przygotowywanie projektu i warsztaty dla wolontariuszy. W tej fazie członkowie Serdecznej Społeczności, czyli zespół Hearty i pracownicy UBS, z zaangażowaniem planują szczegóły inicjatywy oraz uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach.
2. Pierwszy etap to warsztaty dotyczące budowania i wspierania poczucia własnej wartości dla 200 młodych innowatorów. Po zajęciach uczestnicy tworzą prace konkursowe. Autorzy najlepszych 40 prac przechodzą do kolejnych etapów FIA.
3. Drugi etap – warsztaty prowadzone przez pracowników firmy UBS. Ich tematyka dotyczy pracy zespołowej, komunikacji, efektywnej nauki, projektowania kampanii marketingowych i nie tylko!
4. Trzeci etap – wielki finał, czyli weekendowy Hackathon! Uczestnicy, podzieleni na 8 zespołów (pięcio- lub sześcioosobowych), mają za zadanie zaprojektować kampanię na rzecz poprawy jakości edukacji w następujących obszarach: bezpieczeństwo w sieci, rozwój talentów oraz edukacja klimatyczna. Każdy z zespołów wspierany jest przez mentora z UBS.
Na uczestników FIA czeka moc nagród – nie tylko materialnych. Poza indywidualnym stypendium edukacyjnym dla członków najlepszych zespołów, młodzi ludzie nawiązują też wartościowe relacje i zyskują wiedzę oraz kompetencje przyszłości, które pozwolą im wkroczyć w dorosłe życie z pewnością siebie.

Cel każdego wolontariusza zaangażowanego w FIA jest prosty – pomóc dzieciom i młodzieży sięgnąć gwiazd.

Future Innovators Academy jest inicjatywą, która nie tylko kładzie nacisk na edukację przyszłości. W jej sercu znajdują się przede wszystkim dzieci i młodzież. To właśnie dla nich członkowie Serdecznej Społeczności, czyli członkowie Fundacji, wolontariusze, darczyńcy, mentorzy spędzają długie miesiące planowania i aranżowania zajęć, a później z entuzjazmem witają młodych ludzi, którzy wkraczają w projekt pełni nadziei, że otrzymają realną pomoc.