5 lat serdecznego wsparcia i edukacji dla młodzieży – nowy rozdział jako Serdeczna Fundacja Hearty

Podróż naszej Fundacji rozpoczęła się już 5 lat temu. Zaczynaliśmy od prostego kroku, który kolejno stał się naszą misją, kształtując nasze spojrzenie na świat i rolę w nim jako Fundacji. Obchodząc piątą rocznicę działalności, poddając refleksji to, co i jak dotychczas robiliśmy, postawiliśmy na kolejny krok, przeobrażając się z Hearty Foundation w Serdeczną Fundację Hearty. 

Jak zaczynaliśmy?

Historia Serdecznej Fundacji Hearty zaczęła się od zwyczajnego dnia, kiedy Paulina Wójtowicz, prezeska Fundacji, wpisała w wyszukiwarce „dom dziecka Kraków”. To małe posunięcie dało początek dalszym działaniom. Pani Iwona, dyrektor jednego z domów dziecka, odebrała telefon i wkrótce po pierwszym kontakcie, Paulina przekroczyła jego próg.

Z początku była pełna obaw – nigdy wcześniej nie miała kontaktu z dziećmi z tak trudnymi rodzinnymi sytuacjami. Jednak, po pierwszej wizycie, wyszła utwierdzona w przekonaniu, że dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych potrzebują przede wszystkim wsparcia na poziomie edukacyjnym oraz kompetencji miękkich. A to dlatego, że ich trudności wynikają głównie z nierówności w dostępie do edukacji. Takiej, która jest przyszłościowa i praktyczna.

“Mimo, że minęło już 5 lat, do dziś pamiętam pierwszą wizytę w placówce, a potem pierwsze spotkanie z grupą dzieciaków. Zorganizowałam z przyjaciółmi warsztaty programowania. Kiedy zobaczyłam jak świetnie im idzie, poczułam, że nie możemy przestać tego robić. 

Dzieci i młodzież z placówek (ale nie tylko te!) potrzebują mądrego, długofalowego wsparcia w edukacji, by móc się rozwijać tak jak ich rówieśnicy z bogatszych domów i środowisk. By móc poznawać świat, by mieć dostęp do korepetycji, do specjalistów, do ludzi, którzy zainspirują i pokażą, że można myśleć odważnie i żyć inaczej, lepiej, szczęśliwiej.”

– opowiada Paulina Wójtowicz, Prezeska Serdecznej Fundacji Hearty.

 

Rozwój serdecznych działań

Naszą drogę zaczynaliśmy od warsztatów IT, ale z biegiem lat przekształciliśmy się w organizację skupioną na obszarach miękkich. Zrozumieliśmy, że edukacja to nie tylko nauka przedmiotów, a przede wszystkim budowanie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i codzienne wsparcie. 

Serdeczny Zespół

Zaczęliśmy bezpośrednio pomagać dzieciom w nauce poprzez indywidualne korepetycje – spotkania z wolontariuszami i wolontariuszkami, a także specjalistami jak psycholodzy czy doradczynie zawodowe. Organizowaliśmy warsztaty i inspirujące wycieczki do firm, aby pokazać młodzieży, jak wyglądają poszczególne branże i zachęcić ich do szukania własnej drogi, zdobywając kompetencje przyszłości. A to wszystko dlatego, że wiemy, że nawet jedno spotkanie może zmienić bieg życia i spojrzenie na świat młodej osoby. Dlatego do dziś prężnie działamy w tych zakresach, zapraszając do naszych projektów kolejne uczestniczki i uczestników, jak i partnerów, dzięki którym możemy realizować nasze programy.

“Zaczynamy od zwykłej rozmowy, która daje początek do wspólnej drogi fundacji z dzieckiem, młodym człowiekiem. My potem towarzyszymy w rozwoju, pokazujemy perspektywy.  Dzieci wiedzą co ich cieszy, co sprawia radość i wsłuchiwanie się w ich potrzeby jest dla nas priorytetowe.”

– opowiada Alicja Magiera-Bąk, Dyrektorka Serdecznej Fundacji Hearty.

 

Od 5 lat odpowiadamy na realne potrzeby

Nasza praca opiera się na obserwacjach i reakcjach na potrzeby, które niejednokrotnie ewoluują. To, co mogliśmy widzieć od lat, pracując z młodzieżą, potwierdził raport “Młode głowy” Fundacji UNAWEZA, który unaocznił, z jakimi problemami natury psychicznej zmagają się młodzi. Ponownie skierowało to naszą uwagę w kierunku pomagania dzieciom w najbardziej kluczowych aspektach ich rozwoju, jak poczucie własnej wartości i sprawczości.

A czego uczymy dzieci i młodzież jako Serdeczna Fundacja Hearty?

Dbania o siebie i innych, by troszczyli się o własny dobrostan i swoje otoczenie. Komunikacji i pracy w zespole, by lepiej ze sobą współpracowali. Umiejętności cyfrowych, by sprawnie funkcjonowali w szybko zmieniającym się świecie technologii. Matematyki i logicznego myślenia, by zachęcać ich do rozwoju w kierunkach ścisłych. Języków obcych, by komunikowali się odważnie i bez barier.

Serdeczni podopieczni i podopieczne

Nasza podróż była pełna kamieni milowych, dzięki którym ukształtowaliśmy nasze działania. Od stacjonarnej działalności w Krakowie, przez współpracę z biznesem czy pandemię, która skłoniła nas do przekształcenia naszych projektów na online, jak i przekazywania młodzieży niezbędnych sprzętów (laptopy, kamery, myszki itp.), aby mogli wciąż w nich uczestniczyć. Dzięki temu dotarliśmy do jeszcze większej liczby dzieci i młodzieży w Polsce, dostosowując się do pojawiających się wyzwań technologicznych.

Poza wsparciem dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych czy małych miast, otwarliśmy się na działania dla placówek wsparcia dziennego i młodych dorosłych. Dodatkowo sytuacja podczas wybuchu wojny nauczyła nas jeszcze sprawniejszego działania i współpracy z innymi organizacjami dla dobra społeczności z Ukrainy, która potrzebowała wsparcia.

“Jako Fundacja wspieramy naszych podopiecznych m.in. dzięki przyznawanym im stypendium. Ta forma wsparcia daje możliwość realizowania indywidualnej ścieżki rozwoju – podopieczni mogą skorzystać z konsultacji z psychologiem lub doradcą zawodowym, aby określić swoje mocne strony, a następnie dzięki wsparciu serdecznego opiekuna realizują zajęcia tematyczne np. z programowania dopasowane do ich predyspozycji i poziomu. Pomaga to rozwijać ich kompetencje przyszłości.”

– opowiada Róża Szerement, Project Managerka w Serdecznej Fundacji Hearty.

 

Kolejny krok w rozwoju

Nasz odświeżony wygląd to kolejny etap rozwojowy Fundacji. Jesteśmy gotowi na nadchodzące wyzwania – do każdego z nich podchodzimy jako zespół, działając z naszymi serdecznymi partnerami. Nasza elastyczność pozwala dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia, a stały fokus na edukację przyszłości, która przynosi radość i rozwija ciekawość świata i samego siebie, sprawia, że każdy dzień jest dla nas okazją do pomocy i wspierania dzieci i młodzieży w ich podróży.

Zmiana na Serdeczną Fundację Hearty to także wynik rozwijania naszych współprac z kolejnymi placówkami, jak i nauczycielami czy szkołami – stąd zależało nam na polskiej nazwie, którą łatwo będzie zapamiętać i skojarzyć. A w końcu Hearty znaczy Serdeczna. 

Serdeczna Fundacja Hearty kieruje się trzema głównymi wartościami: serdecznością, sprawczością i budowaniem stałych relacji. Wszystko, co robimy, robimy z sercem, dając szansę młodym na wpływ na swoją przyszłość i budując relacje oparte na zaufaniu, zarówno z nimi, jak i naszymi partnerami.

Współpraca trzeciego sektora z biznesem jest kluczowa – wierzymy, że to społeczny potencjał biznesu może pomóc nam w osiągnięciu naszych celów. Działamy długofalowo, bo edukacja to proces, który wymaga czasu. 


I tak życzymy sobie, aby było kolejne i kolejne pięć lat!

Dziękujemy!

W szczególności chcemy podziękować naszemu Serdecznemu Partnerowi Strategicznemu – firmie UBS, która zaufała nam już na samym początku. Dzięki temu razem zrealizowaliśmy wspólnie już 14 dużych projektów, w ramach których pomoc otrzymało 1919 osób!

„W tym roku świętujemy pięć lat naszej działalności, ale to dopiero początek. Nie zwalniamy tempa, chcąc wspierać jeszcze więcej młodzieży w ich ścieżce rozwoju, wzmacniać ich mocne strony, aby czuło i z radością myśleli o swoich umiejętnościach, doceniając je i siebie samego. A to wszystko osiągamy, działając z osobami, dla których ważne są aspekty wyrównywania szans, edukacji i sprawczości wśród młodego pokolenia.

Dzieci i młodzież z placówek (ale nie tylko te!) potrzebują mądrego, długofalowego wsparcia w edukacji, by móc się rozwijać tak jak ich rówieśnicy z bogatszych domów i środowisk. By móc poznawać świat, by mieć dostęp do korepetycji, do specjalistów, do ludzi, którzy zainspirują i pokażą, że można myśleć odważnie i żyć inaczej, lepiej, szczęśliwiej.”

– podsumowuje Paulina Wójtowicz, Prezeska Serdecznej Fundacji Hearty.