Jak wzmocnić zaangażowanie pracowników w ramach działań społecznych?

W świecie biznesu, gdzie konkurencja jest nieunikniona, sukces firmy zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest zaangażowanie pracowników. Dobrze prosperujące firmy odzwierciedlają zmotywowani i otwarci na innowacje pracownicy. 

Project ROI przeanalizowało wpływ programów społecznych na przedsiębiorstwa. Według tego raportu, firmy, które angażują się w programy wolontariatu pracowniczego, doświadczają wzrostu wskaźników zaangażowania pracowników o 7,5%, a wskaźników zaangażowania klientów o 13,5%. Ponadto, firmy z programami społecznymi osiągają 50% wyższy wynik inwestycji społecznych niż firmy bez takich programów.

 

Jak osiągnąć ten stan w swojej organizacji?

Współczesny rynek pracy jest coraz bardziej zdominowany przez pokolenie millenialsów i pokolenie Z, dla których ważne jest, aby praca, którą wykonują, miała pozytywny wpływ na społeczeństwo. Działania społeczne firmy są dla nich kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy.

Zainspiruj załogę do działania

Według badania przeprowadzonego przez Cone Communications, 89% pracowników wierzy, że firmy, które inwestują w działania społeczne, tworzą lepsze środowisko pracy. Ponadto, 74% pracowników stwierdziło, że możliwość zaangażowania się w różne inicjatywy zwiększa ich satysfakcję z pracy.

Wolontariat pracowniczy oraz aktywność firmy w programach społecznych to jedne z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod.

Pracownicy, którzy dołączają do takich projektów, czują się bardziej związani z firmą i jej wartościami, co przekłada się na większe zaangażowanie w pracę. Ma to nie tylko pozytywny wpływ na pracowników, ale również na sam biznes. Badania przeprowadzone przez Nielsen pokazały, że  66% konsumentów na całym świecie jest skłonnych zapłacić więcej za produkty i usługi od firm, które są zaangażowane społecznie.

Zadbaj o środowisko lokalne

Współpraca z trzecim sektorem, czyli organizacjami pozarządowymi, przynosi wiele benefitów. Fundacje oraz Stowarzyszenia przede wszystkim mają doświadczenie i wiedzę niezbędną do skutecznego prowadzenia projektów spolecznych- krótko i długoterminowych. Jednocześnie mogą pomóc firmom zidentyfikować najbardziej pilne potrzeby społeczności, na które firma może odpowiedzieć poprzez konkretne działania.

Biznes jest w stanie podczas współpracy zbudować silniejsze relacje z lokalną społecznością, o czym dowodzą długoterminowe projekty społeczne. To pokazuje, że firma jest zainteresowana nie tylko krótkoterminowym zyskiem, ale przede wszystkim długofalowym rozwojem społeczności.

Co za tym idzie? Gdy pracownicy mają  możliwość wyboru projektów, które są dla nich najbardziej interesujące, a jednocześnie są za to doceniani i nagradzani to ich codzienna efektywność wzrasta.

3 najważniejsze kroki

Ankieta

Wyjdź do swoich pracowników, poznaj i badaj ich potrzeby! Wysyłaj otwarte zaproszenie do dialogu. Zaangażowanie to nie jest jednorazowy projekt, ale proces, który wymaga ciągłego monitorowania i doskonalenia. Dlatego warto regularnie przeprowadzać ankiety, aby dowiedzieć się, jakie działania są dla ludzi w firmie najbardziej motywujące i jakie korzyści przynoszą im oraz firmie.

Przykład:
Przykładem jest długofalowy projekt Blue Hearts Embassy w partnerstwie z firmą Bossard, który od samego początku miał na celu integrowanie społeczności ukraińskiej. Zanim jednak do tego bardzo dokładnie zbadano potrzeby grupy docelowej. Nie wymyślano działań na tzw. “poczekaniu”, tylko w sposób dokładnie przemyślany i zaplanowany dostosowano moduły do oczekiwań beneficjentów oraz ich życiowych priorytetów.

Jeśli masz na coś realny wpływ, naturalnie zwiększa się poczucie sensowności, celowości i właśnie zaangażowania. Masz również satysfakcję, że Twoja praca ma znaczenie i możesz zrobić coś wartościowego dla planety, środowiska, czy społeczności.

Współpraca z 3 sektorem

Firmy dążące do sukcesu muszą stale szukać nowych sposobów na zwiększenie zaangażowania swoich pracowników. Dlatego wolontariat pracowniczy i działania społeczne to nie tylko sposób na osiągnięcie tego celu, ale także idealna możliwość na budowę silnej marki i tworzenia pozytywnych zmian w społeczeństwie. 

Jednak, aby te działania przyniosły oczekiwane korzyści, muszą być dobrze zaplanowane i zintegrowane z kulturą firmy. Stawiaj na organizacje, które dokładnie to rozumieją i mądrze działają dla lokalnej społeczności.

Przykład:
Firmy z branży IT,  mogą nawiązać współpracę z organizacjami, które edukują młodzież w zakresie nowych technologii. Wspólne projekty, takie jak warsztaty programowania czy budowy robotów, nie tylko zwiększą zaangażowanie pracowników firmy, ale również pomogą budować jej markę jako odpowiedzialnej społecznie. Kluczowe jest, aby zacząć od spotkania i nawiązania relacji – sprawdzić, czy jest “chemia” między firmą a organizacją.

 

Natomiast firmy z sektora żywnościowego mogą nawiązać współpracę z lokalnymi organizacjami non-profit, które walczą z problemem marnowania żywności. Wspólne akcje, takie jak organizowanie zbiórek żywności czy tworzenie programów edukacyjnych na temat odpowiedzialnego konsumpcji.

Planuj- stawiaj na długofalowość

Każdy proces, strategia działa przez konkretny czas, nie wszystko trwa wiecznie. Regularne oceny postępów i wyników pomagają zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy. Ewaluacja pozwala na dostosowanie strategii do zmieniających się warunków i potrzeb- co jest kluczowe w zarządzaniu zmianą. 

Ewaluacja powinna następować po każdym przeprowadzonym projekcie. Jeśli chcesz poznać i zmierzyć rezultaty swojego działania, wpływu. Warto organizować spotkania podsumowujące i zbierać feedback od wolontariuszek i wolontariuszy oraz organizacji, która z Wami pracuje np. beneficjentów. 

Jeśli chcesz uaktualniać propozycje działań społecznych i prezentować pracownikom wachlarz możliwości – koniecznie podziel się osiągniętymi wynikami, pokaż historię i opowiedz jak wasze aktywności i wsparcie może pomóc innym. 

Zachęcaj również innych już aktywnych wolontariuszy do pokazania poprzez ich pracę, że można dokonywać trwałych zmian jeśli połączy się siły i poświęci czas. Dla Twojego zespołu może być to jedna godzina tygodniowo np. korepetycji-  a dla osoby wspieranej to wskazanie kierunku do rozwoju, zainspirowanie i zauważenie. 

Przykład:
W projekcie Better Together realizowanym w partnerstwie z firmą UBS- wolontariuszka, wolontariusz poświęcają czas na edukację i pomagają w korepetycjach dzieciom i młodzieży przez cały rok szkolny. Wartość jaką wnoszą do życia dziecka jest bezcenna. Towarzyszenie w edukacyjnym rozwoju sprawia, że nie tylko ocena w szkole jest pod koniec roku wyższa, ale samopoczucie ucznia dynamicznie wzrasta. Czy 2000 godzin wolontaryjnych jest możliwe? Owszem! Gdy połączymy wiele osób, którym przyświeca podobny cel. 

Myśl długofalowo!

długofalowo! Właśnie w ten sposób dajesz pracownikom możliwość praktycznego rozwoju. Mogą oni stać się ambasadorami Twojej marki lub projektu. Daje im to poczucie stabilności, co przekłada się na lepszą wydajność i lojalność. Długofalowe planowanie nie oznacza braku elastyczności. Wręcz przeciwnie- powinno ono obejmować różne scenariusze i możliwości, aby być gotowym na różne sytuacje. 

Przykład:
Wspomniany wcześniej projekt Better Together został zaplanowany jako długoterminowy projekt stacjonarny. Jednak pandemia zablokowała tę możliwość, więc wszystkie działania zostały dostosowane do przestrzeni online. Następnie staraliśmy się działać hybrydowo. Projekt cieszy się powodzeniem, ponieważ obie strony były zaangażowane, gotowe do działania i zmian, by doprowadzić projekt do skutku, aby nasi beneficjenci otrzymali realną pomoc. 

Pamiętaj

Każda organizacja jest inna i co działa dla jednej firmy, niekoniecznie musi działać dla Ciebie. Dlatego kluczowe jest zrozumienie swojej unikalnej kultury organizacyjnej i dostosowanie strategii do niej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zwiększaniu zaangażowania pracowników, przełożenia kultury swojej organizacji na strategię działań społecznych- czekamy na Twój kontakt!

Chcesz rozpocząć z nami współpracę?