Równi w nierówności, czyli 5. edycja projektu Future Innovators Academy za nami

Future Innovators Academy (FIA) to wyjątkowy projekt organizowany przez Fundację Hearty we współpracy z firmą UBS. Łączy on cztery istotne elementy – wsparcie dzieci i młodzieży, wolontariat pracowniczy, tematykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesne narzędzia. Jak wyglądała jego najnowsza edycja?

Kolejna odsłona innowacyjnego projektu

FIA to ogólnopolski projekt edukacyjny, który stanowi odpowiedź na pytanie, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o największych wyzwaniach, z jakimi mierzy się współczesny świat. Inicjatywa ta jest wspólnym przedsięwzięciem firmy UBS i Fundacji Hearty, trwającym już do 2019 roku. To wtedy firma UBS poszukiwała partnera, z którym stworzyłaby projekt, dający szansę rozwijania umiejętności u młodych, czyli edukacji bez barier.

Istotną wartością projektu jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju. Każda kolejna edycja FIA koncentruje się na innym temacie przewodnim, który odzwierciedla świadome i odpowiedzialne podejście do przyszłości planety, społeczeństwa i gospodarki. Inspiracją dla twórców projektu są cele zrównoważonego rozwoju określone przez ONZ, zawarte w rezolucji uchwalonej w 2015 roku. W poprzednich edycjach FIA tematyką przewodnią była m.in. jakość edukacji i ochrona środowiska, natomiast w tegorocznej edycji projektu, skupiliśmy się na realizacji 10. celu, czyli „Mniej nierówności”.

Równi w nierówności

To pod tym hasłem wystartowała tegoroczna edycja inicjatywy. Celem było zachęcenie dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem do refleksji i działania na rzecz równości społecznej. Chcieliśmy także pokazać, że mimo istniejących nierówności każdy może mieć wpływ na zmianę rzeczywistości i tworzenie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Całość projektu odbywa się online, trwa kilka miesięcy i składa się z trzech etapów. Każdy z nich skierowany jest do dwóch grup wiekowych: dzieci 7-12 lat oraz młodzieży 13-19 lat. Do pierwszego etapu tym razem zaproszono 170 podopiecznych z kilkudziesięciu placówek wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, placówek wsparcia dziennego i małych miejscowości w całym kraju.

W pierwszej części projektu opracowano specjalny scenariusz szkolenia, w którym przedstawione zostały skomplikowane zagadnienia związane z tematem przewodnim, które omówiono na podstawie codziennego życia młodych ludzi. Zależało nam na aktywizacji uczestników oraz zachęceniu ich do dzielenia się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi m.in. oceniania innych, różnorodności, wykluczenia, empatii czy inkluzywności.

Po warsztacie uczestnicy mieli za zadanie przygotować pracę konkursową. Na tej podstawie 74 osoby wzięłyy udział w kolejnych etapach FIA. Tematem przewodnim prac, była tytułowa równość w nierówności. Sami zobaczcie wyjątkowe prace przygotowane przez uczestników i uczestniczki – w tle słuchając piosenki, przygotowanej przez Dominikę, również w ramach pracy konkursowej.

Zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy

Projekt stanowi odpowiedź na pytanie, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o największych wyzwaniach, z jakimi mierzy się współczesny świat. Inicjatywa ta jest fundamentalnym elementem FIA jest zaangażowanie wolontariuszy-mentorów, którzy na co dzień pracują w firmie UBS. Ci pełni pasji i energii specjaliści, reprezentujący różnorodne dziedziny, są nie tylko wsparciem dla uczestników projektu, ale również źródłem inspiracji. Dzięki FIA mają oni unikalną możliwość, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami oraz rozwijania potencjału młodych ludzi.

Wolontariusze i wolontariuszki rozpoczynają swój udział w projekcie od warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Fundację Hearty, które mają na celu przygotowanie ich do pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie przygotowań spędzają także czas na dodatkowych szkoleniach i webinarach, aby następnie pracować z grupą młodzieży podczas ich własnych warsztatów w ramach projektu. 

Zapewniają tym samym młodzieży nie tylko wsparcie edukacyjne, ale także budują relacje oparte na wzajemnym szacunku i empatii.

W tym roku wolontariusze i wolontariuszki, w ramach drugiego etapu projektu poprowadzili dla dzieci i młodzieży warsztaty z wystąpień publicznych, pracy zespołowej, kampanii marketingowej oraz równości. Mimo prowadzenia ich online mieliśmy okazję się widzieć!
 

Wielki finał

Trzeci etap projektu to słynny już Hackathon oraz Forum Future Innovators Academy – intensywny weekend pełen emocji i zdrowej rywalizacji!

Finał odbywa się w formie wspomnianego Hackathonu, który ma na celu oswojenie dzieci z terminologią związaną z branżą nowych technologii. Uczestnicy projektu zostają podzieleni na grupy, które w ciągu jednego dnia muszą stworzyć projekt konkursowy na wyznaczony temat. Kreatywność, innowacyjne podejście i umiejętność pracy zespołowej są kluczowe dla sukcesu. Wolontariusze, pełni zapału i zaangażowania, wspierają swoje grupy i uczestniczą w całym procesie, czuwając nad pracą dzieci i młodzieży.

“Uczestnicy mojej grupy zaskoczyli mnie swoim zaangażowaniem i wrażliwością na główny temat hackathonu – równość. Podczas pracy nad kampanią opowiadali mi o swoich historiach z życia i otoczenia. Przez dwa dni intensywnie kształtowali pomysły i rozwiązania. Jestem dumna jak każdy z nich był zaangażowany w proces, jak i podczas przedstawiania prezentacji. Przełamali swoją tremę i zaprezentowali wspólnie swój pomysł. Dla mnie było to nowe doświadczenie i inspiracja. Młode osoby mają mnóstwo pomysłów, potrzebują tylko pomocy i przestrzeni, żeby je realizować. Hackathon FIA jest na to dowodem.” – opowiada wolontariuszka Jagoda.

 

Kolejnego dnia odbywa się Forum, na którym drużyny prezentują swoje projekty przed jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele firmy UBS, Fundacji Hearty oraz eksperci związani z tematyką przewodnią danej edycji. Autorzy najciekawszych projektów zostają laureatami i laureatkami projektu, a co za tym idzie, otrzymują nagrody – m.in. tablety i stypendia edukacyjne. W swoich projektach zwrócili oni uwagę na wyzwania z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami oraz zwrócili uwagę na autyzm i stereotypy na jego temat.

Projekt Future Innovators Academy, realizowany przez UBS i Fundację Hearty, jest nie tylko unikatową inicjatywą edukacyjną, ale także narzędziem budującym więzi, inspirującym do działania i wspierającym rozwój dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i wolontariuszek oraz unikatowemu podejściu do tematów związanych z równością FIA staje się miejscem, w którym młodzi ludzie zyskują nie tylko nowe umiejętności, ale również pewność siebie i wiarę w swoje możliwości.

“Jestem pewna, że wiedza zdobyta podczas hackathonu pomoże w przyszłości im jak i innym ludziom, a wspomnienia z tego dnia zostaną w nich na zawsze, bo u mnie na pewno!” – podkreśla wolontariuszka Oliwia.

Co więcej, projekt likwiduje bariery. Dając wszystkim uczestnikom i uczestniczkom poczucie, że są wartościowymi i zdolnymi młodymi ludźmi! Jak opowiada Pani Marzena:

“W naszym rodzinnym domu dziecka trzy dziewczynki są niepełnosprawne intelektualnie, mają orzeczenia o niepełnosprawności. Dla nich te warsztaty to coś niesamowitego i coś na co czekają, dopytując się: Ciociu, kiedy będzie następne spotkanie z kamerą i Paniami czy Panem? To też pokonywanie barier i wykazanie się, ponieważ bardzo angażują się w projekt i zależy im na tym, co widać nawet podczas warsztatów, kiedy “przepychają” się,  która ma coś powiedzieć. Przede wszystkim nie czują się w niczym „gorsze” od dzieci zdrowych i chcą walczyć z tą nadzieją dziecięca, że może uda im się wygrać! Bardzo podoba im się forma spotkań online i możliwość rozmowy na kamerce. Mimo że nie do końca rozumieją wszystko, to tłumacząc im, chcą chłonąc tą wiedzę od prowadzących jeszcze bardziej i mocniej. Dla dziewczynek to ogromny krok do przodu, same z radością mówią, o tym, że udało im się tak daleko zajść.

Dziękujemy!

Wszystkim zaangażowanym w organizację kolejnych i kolejnych edycji Future Innovators Academy. Jesteście niezastąpieni i niezastąpione! Dzięki Waszym chęcią i zaangażowaniu przezwyciężamy wszystkie bariery, przekazując wiedzę i serdeczność kolejnym osobom!

Moc wielkich podziękowań za poświęcony cenny czas, zaangażowanie i budowanie pięknych relacji z podopiecznymi dla wolontariuszek i wolontariuszy:

Wiktor Nowak – korodynator projektu po stronie firmy UBS
Agata Gliniak
Angelika Twaróg
Grzegorz Listwan
Ines Korycka
Irena Skołyszewska
Jakub Lenart
Natalia Boroń
Olga Hedrych
Weronika Antos
Weronika Cymer
Zuzanna Kadzioła

A także do naszego najserdeczniejszego zespołu, który trzymał pieczę nad tym przedsięwzięciem!

Agnieszka Sznajder – koordynatorka projektu po stronie Fundacji Hearty
Alicja Magiera-Bąk
Jakub Jasek
Paulina Wójtowicz
Jagoda Szerement

A także wspaniałej
Oliwii Bosak, która wcześniej była podopieczną Fundacji, a teraz została mentorką. 


Kolejna edycja?

Bez niej nie bylibyśmy sobą! Już pracujemy nad koncepcją kolejnej odsłony projektu, rozmyślając, który cel zrównoważonego rozwoju wziąć pod lupę tym razem! Zależy nam na szerzeniu świadomości i wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju wśród dzieci i młodzieży. Co więcej, dzięki FIA budujemy serdecznie więzi między uczestnikami i uczestniczkami, a wolontariuszami i wolontariuszkami.

Chcesz rozpocząć z nami współpracę?

Autorka:

Karolina Chećko