Długofalowa współpraca w ramach działań CSR-owych – dlaczego warto?

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z istoty działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) oraz potencjału, jaki niesie ze sobą długofalowa współpraca z fundacjami i organizacjami pozarządowymi. Dlaczego warto podjąć się takiej współpracy oraz jakie korzyści można osiągnąć dzięki długodystansowym angażowaniu się w działania CSR, wolontariat pracowniczy i współpracę projektową z fundacjami?

Znaczenie długofalowej współpracy

Długoterminowa współpraca z fundacjami umożliwia budowanie trwałych relacji, które przekładają się na większą skuteczność działań CSR danego podmiotu. Wspólne cele i długodystansowe zaangażowanie pozwalają firmie na bardziej dogłębne zrozumienie problemów społecznych oraz na skoncentrowanie się na rozwiązaniach o większym wpływie. Firmy mogą w ten sposób stać się partnerem dla organizacji non-profit, angażując się w projekty, które przynoszą korzyści zarówno społecznościom, jak i jej samej.

Przykładem takiej praktyki jest realizacja projektów oraz ich kolejne edycje. W Fundacji Hearty konsekwentnie postępujemy w ten sposób, co zaowocowało już pięcioma udanymi edycjami projektu FIA, czyli Future Innovators Academy, oraz trzema projektu Better Together, które przeprowadzamy we współpracy z firmą UBS, zaangażowaną od lat w działania o charakterze społecznym. W obu tych inicjatywach skupiamy się na edukacji młodzieży, dzięki czemu długofalowe zaangażowanie przynosi realne efekty, widoczne dla zaangażowanych.

Partnerstwo biznesu z trzecim sektorem

Współpraca projektowa z fundacjami czy innymi organizacjami daje możliwość wymiany wiedzy i zasobów. Przykładem takiego partnerstwa może być realizacja konkretnych projektów, które przynoszą korzyści zarówno firmie i fundacji, a przede wszystkim grupie beneficjentów danego działania, jak np. dzieci i młodzieży ze środowisk narażonych na wykluczenie. Dzięki współpracy obie strony mogą wykorzystać swoje kompetencje i doświadczenie, tworząc innowacyjne rozwiązania. Partnerstwo to może obejmować obszary takie jak: ochrona środowiska, edukacja, zdrowie czy wsparcie społeczne. Wspólna praca nad projektami pozwala firmie na wzmocnienie swojej misji społecznej oraz na pokazanie, że jest aktywnym uczestnikiem społeczeństwa, działając ze specjalistami w tej dziedzinie.

Wolontariat pracowniczy jako narzędzie CSR

Wolontariat pracowniczy jest kluczowym elementem działań CSR, który przyczynia się do budowania więzi między pracownikami, zwiększa ich zaangażowanie w firmę oraz daje im możliwość wpływania na otaczający ich świat. Poprzez angażowanie pracowników w takie działanie, firma tworzy pozytywną atmosferę, wzmacnia zespół oraz rozwija kompetencje miękkie pracowników, jak umiejętności komunikacyjne, kreatywność czy przywództwo. Dodatkowo aktywność społeczna pracowników przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy, co może przyciągać klientów i talenty.

To właśnie długoterminowy wolontariat jest najlepszym przykładem, dlaczego warto stawiać na maraton, nie krótki sprint. Widzą to zaangażowani pracownicy, którzy niejednokrotnie podczas swoich działań podkreślają, że jednorazowe spotkania nie są tak efektywne, jak te regularne, powtarzane przez dany okres. Widać to na przykładzie projektu Fundacji Hearty realizowanego we współpracy z firmą UBS, Better Together. W ramach niego wolontariusze i wolontariuszki, a zarazem pracownicy i pracowniczki firmy udzielają podopiecznym Fundacji korepetycji (w większości przypadków online z uwagi na ogólnopolski zakres projektu). Spotykają się na indywidualnych korepetycjach przez rok lub dłużej, jeśli zarówno wolontariusz, jak i podopieczny decydują się na ponowny udział w projekcie. Długotrwałość procesu daje im możliwość obserwowania zmiany i faktycznego wpływu, jakie mają ich działania – dostrzegają wzrost ocen, a i przede wszystkim samopoczucia i otwartości u młodzieży, z którą pracują. Pozwala to poczuć w bardzo namacalny sposób, dlaczego warto działać sukcesywnie i długofalowo, a nie wyłącznie krótkookresowo. Dzięki Better Together podpieczny Dawid opowiada, że teraz spokojnie może się wypowiadać i nie stresować podczas wypowiedzi ustnych po angielsku, a Milena, która rozpoczynała tylko od korepetycji z angielskiego, zachęcona i zmotywowana do działania, zaczęła też zajęcia z chemii – poczuła, że i z tego przedmiotu może wyciągnąć jeszcze więcej.

Wyzwania w długotrwałym procesie

Podczas długoterminowej współpracy w ramach działań CSR-owych mogą pojawić się różne wyzwania. Należy pamiętać, że partnerstwo z fundacją wymaga dobrego zarządzania, komunikacji oraz monitorowania postępów. Konflikty w celach projektu, różnice kulturowe czy trudności w dopasowaniu harmonogramów to tylko niektóre z potencjalnych wyzwań. Jednak istnieje wiele sposobów, aby im sprostać, takich jak regularne spotkania, wypracowanie wspólnych zasad czy elastyczność w podejściu do partnerstwa. Kluczem do sukcesu jest budowanie zaufania i wzajemne wsparcie.

Trudność może pojawić się przy samym wprowadzeniu i skutecznym rozpoczęciu działań wolontaryjnych w firmie. Konieczne jest tutaj zbudowanie świadomości i zainteresowania wśród pracowników, zdefiniowanie celów i oczekiwań, a także zapewnienie odpowiednich zasobów i struktur organizacyjnych. Na kolejnym etapie możemy spotkać się także ze spadkiem zaangażowania pracowników w wolontariat. Niektórzy pracownicy mogą mieć obawy co do związanych z tym obowiązków czasowych lub nie czuć się wystarczająco zmotywowanymi do udziału. Dlatego istotne jest stworzenie programów i inicjatyw, podczas których zapewnione będzie im odpowiednie wsparcie, a tym samym monitorowany będzie ich udział w projekcie, aby w razie pojawiających się wyzwań, od razu reagować. 

Podsumowanie

Długofalowa współpraca w ramach działań CSR-owych, wolontariat pracowniczy oraz współpraca projektowa z fundacjami przynoszą wiele korzyści dla firm i społeczności. Otwierają one drogę do budowania trwałych relacji, wzmacniają wizerunek firmy, zwiększają zaangażowanie pracowników oraz umożliwiają skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. Co więcej, pozwalają poczuć i zobaczyć realne zmiany i wpływ, jaki wywierają dane inicjatywy. Warto podejmować się takiej współpracy i mieć pozytywny wpływ na świat wokół nas.

Jeśli potrzebujesz wsparcia we wprowadzaniu działań w Twojej organizacji, Fundacja Hearty zaprasza do kontaktu. Wysłuchamy Twoich potrzeb i opowiemy o tym, jak działamy, aby wspólnie stworzyć wyjątkowy projekt, dzięki któremu zrealizujemy zaplanowane cele.

Autorka:

Karolina Chećko