Wolontariat pracowniczy w akcji – przykłady działań biznesu

Wolontariat pracowniczy stał się jednym z ważnych filarów odpowiedzialnego biznesu, gromadząc wokół siebie firmy, które pragną aktywnie angażować się w społeczność i przyczyniać się do pozytywnych zmian społecznych. Przyjrzyjmy się temu!

Odpowiedzialny biznes w Polsce

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki” przedstawia inspirujące przykłady firm, które z sukcesem realizują programy wolontariackie, przynoszące korzyści zarówno społecznościom lokalnym, jak i samym pracownikom. Poniżej przytoczymy 5 z licznie wskazywanych tam praktyk. To doskonały wzór i inspiracja dla innych firm do dalszych działań.

Nationale-Nederlanden – działania ku przedsiębiorczości

Firma współpracuje z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości od 2017 r. Każdego roku organizowany jest Social Innovation Relay, czyli międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy odpowiadający na konkretną potrzebę społeczną. Od kilku lat organizowany jest również Social Innovation Camp, podczas którego uczestnicy rozwiązują problemy biznesowe. Dzięki temu działaniu dzieci i młodzież uczestniczące w projektach zyskują doświadczenie, praktyczne umiejętności i profesjonalne doradztwo niezbędne dla rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Dla Nationale-Nederlanden to kolejny sposób, by angażować organizację w wolontariat pracowniczy, ponieważ realizacją projektów zajmują się właśnie ich pracownicy w ramach wolontariatu.

Deloitte – świąteczne zaangażowanie

Od początku istnienia Fundacja Deloitte Polska koncentruje swoje grudniowe działania wokół świątecznej pomocy charytatywnej, polegającej nie tylko na pomocy finansowej wybranych organizacji, a przede wszystkim na zaangażowaniu pracowników w świąteczny wolontariat pracowniczy. W 2022 r. pracownicy firmy zaangażowali się m.in. poprzez:

– wsparcie 40 rodzin paczkami o średniej wartości 6 tys. zł w ramach Szlachetnej Paczki.
– zebranie ponad pół tony żywności dla Banków Żywności w 5 miastach w Polsce oraz posortowanie 2,5 tony produktów,
– obdarowania 162 seniorów z 66 domów pomocy społecznej prezentami o wartości ponad 50 tys. w ramach Świętego Mikołaja dla Seniora.

Fundacja zachęca także pracowników do przeprowadzania ich własnych inicjatyw wolontariackich. W 2022 r. wsparli oni aż 19 inicjatyw pracowników za łączną kwotę 32 tys. zł. Zaangażowało się 1438 pracowników, niosąc pomoc 2473 osobom – a to wyłącznie liczby z grudniowych akcji. Robi wrażenie!

Dentsu - dzień na zmianę

Z okazji urodzin firmy pracownicy dentsu Polska (na całym świecie, nie tylko w Polsce!) wybrali się 1 lipca na wspólny wolontariat pracowniczy, w ramach akcji One Day for Change. Działania skupiły się na wsparciu natury w duchu zero waste. Co ciekawe, były to dodatkowo działania edukacyjne i integrujące pracowników poza biurem. W Polsce firma przeprowadziła dokładnie 3 inicjatywy: 

– sprzątanie Zwierzyńca w Białymstoku, 
– obsadzenie skweru na Mokotowie,
– przygotowanie siedzisk nad Wisłą dla warszawiaków z europalet. 

Było to sporo przedsięwzięcie, dlatego firma nie działała w pojedynkę – współpracowała w tym zakresie z dwiema fundacjami i miastem Warszawa. W ramach akcji pracownicy mogli wykorzystać swój dzień wolny, dostępny z myślą o działaniach społecznych, co wpisuje się w strategię CSR firmy. Liczby mówią same za siebie – w posadzenie 100 bylin na skwerze Szewczenki w Warszawie, zbudowanie 32 siedzisk z europalet nad Wisłą i zebranie 11 worków śmieci z parku Zwierzynieckiego w Białymstoku zaangażowało się 82 pracowników i pracowniczek.

Budimex - ślad dobroci na dłużej

Firma poprzez wolontariat pracowniczy od lat angażuje się w pomoc lokalnej społeczności w pobliżu zleceń, które realizuje. Po zakończeniu budowy pracownicy i pracowniczki działający w ramach wolontariatu, starają się zostawić po sobie coś trwałego i dobrego dla społeczności, które żyją w sąsiedztwie zrealizowanego kontraktu. Formy działania są bardzo różnorodne to m.in:

– wsparcie lokalnych organizacji dobroczynnych, 
– modernizacje domów dziecka, szkół integracyjnych/specjalnych, domów opieki/seniora, pomieszczeń szpitalnych,
– organizacja różnorodnych zbiórek (pieniędzy, książek, produktów, materiałów budowlanych),
– realizacja nasadzeń, 
– sprzątanie terenów zielonych.

Dodatkowo w firmie tradycją jest coroczny udział w programie „Szlachetna Paczka” i innych inicjatywach.

Dlaczego warto rozpocząć własne działania?

Wolontariat pracowniczy nie tylko przynosi korzyści społeczne, ale również wpływa pozytywnie na samych pracowników i ich firmę. Działania te budują silniejsze więzi wewnętrzne, wzmacniają kulturę organizacyjną, rozwijają umiejętności pracowników i wpływają na ich satysfakcję z pracy. Przykłady przedstawione we wskazanym raporcie pokazują, że wolontariat pracowniczy może być jednocześnie narzędziem społecznej odpowiedzialności biznesu i silnym czynnikiem pozytywnej transformacji społecznej. A to tylko mała część z nich!

Zachęcamy do inspirowania się takimi praktykami i dołączenia do rzeszy organizacji, które poprzez wolontariat pracowniczy wnoszą realny wkład w rozwój społeczności lokalnych i budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich. Może zrobisz to wspólnie z nami i wesprzesz młodzież w drodze ku lepszej przyszłości?

 

Autorka:

Karolina Chećko

Źródła:

Forum Odpowiedzialności Biznesu, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”