Wolontariat pracowniczy w praktyce

Bezpośrednie angażowanie pracowników i pracowniczek w działania społeczne jakie podejmuje biznes to coraz częstsza praktyka. Firmy wprowadzają w swoją strukturę wolontariat pracowniczy, w tym także kompetencyjny. To ważny element projektów w Serdecznej Fundacji – jak wygląda on w praktyce?

Jak połączyć wolontariat i biznes?

Aby postępowanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) stało się naturalną częścią działań w danej firmie, należy dobrać odpowiednie narzędzia, dzięki którym strategia z jej uwzględnieniem będzie realizowana. Jednym z nich jest właśnie wolontariat pracowniczy, za pomocą którego bezpośrednio angażuje się swoich pracowników i pracowniczki. 

Wolontariat pracowniczy wprowadzają firmy i organizacje, dla których cenną wartością jest wywieranie realnego i pozytywnego wpływu na otoczenie. To dlatego podejmują decyzję o przeznaczeniu części z godzin pracy zatrudnionej osoby na dodatkowe działania, jeśli ten czy ta wyrazi chęć zaangażowania się.

To elastyczne podejście – w ramach wolontariatu pracowniczego można realizować wiele różnorodnych inicjatyw. Dodatkowym atutem jest to, że pomagają one w utrzymaniu zaangażowania pracowników, a zarazem służą ich integracji. Firmy często podejmują się tego rodzaju akcji samodzielnie, tworząc i realizując projekty w stworzonych zespołach w swojej strukturze, jednak równie często, w ramach współpracy międzysektorowej, podejmują się działań z organizacjami pozarządowymi, z którymi wspólnie realizują cele CSR. 

Firmy, które rozpoczynają działania w ramach wolontariatu pracowniczego, robią to z konkretnych powodów. Dzięki takim projektom pracownicy zdobywają nowe kompetencje, budują relacje wewnątrz firmy, przywiązują się do niej i czerpią większą satysfakcję z miejsca w którym pracują. 

Warto angażować pracowników w stałe lub regularne projekty, dzięki czemu zdobywane kompetencje są coraz wyższe, poczucie sprawczości i zadowolenia rośnie z każdym etapem czy edycją – potwierdzają to wolontariusze jednego z naszych projektów Future Innovators Academy, organizowanego we współpracy z firmą UBS, gdzie Ci sami wolontariusze angażują się już w jego 5. edycję, stale zapraszając kolejne koleżanki i kolegów do współtworzenia go.” 

Paulina Wójtowicz

 – podkreśla Paulina Wójtowicz, Prezeska
    Fundacji Hearty
.

To między innymi w oparciu o takie współprace, swoje projekty tworzy Fundacja Hearty. Rozpoczynamy kooperację z firmami, z którymi łączy nas wspólny cel: działanie na rzecz wspierania dzieci i młodzieży ze środowisk narażonych na wykluczenie w zakresie edukacji. Jest to naszym punktem wyjścia do stworzenia projektów odpowiadających na potrzeby podopiecznych Hearty. 

Ile pomysłów, tyle możliwości

Wolontariusze i wolontariuszki, a zarazem pracowniczki i pracownicy danej firmy mogą zostać włączeni w projekty w różny sposób. Decydując się na tę formę działań, tak naprawdę nie ma ograniczeń. Można postawić na wolontariat akcyjny, czego przykładem jest sadzenie drzew, malowanie domu dziecka i inne jednorazowe działania. Inną formą jest wolontariat kompetencyjny, polegający na przekazywaniu wiedzy czy umiejętności podopiecznym danej organizacji lub innej, określonej grupie beneficjentów działania. 

Kluczem jest dokładne dopracowanie struktury danego projektu, a następnie przeanalizowanie momentów, w których możemy włączyć osoby podejmujące się wolontariatu. Z uwagi na to, przygotowania rozpoczynamy od rozmów z osobami odpowiedzialnymi za działania CSR w firmie – Dyrektorami ds. CSR, CSR Managerami i innymi, szczegółowo omawiając dalszy proces.


Mając plan działania, widzimy konkretne potrzeby – ile osób powinno znaleźć się w danym zespole, jak będzie wyglądała praca poszczególnego z nich, ile czasu na wolontariat będzie musiała poświęcić każda osoba oraz jakie cele chcemy zrealizować.

W naszych projektach angażujemy wolontariuszy m.in. w proces planowania projektu, prowadzenie warsztatów lub indywidualnych spotkań z naszymi podopiecznymi czy nawet kreatywne działanie i występ dla publiczności, jak w przypadku musicalu, który współtworzymy  wraz z firmą UBS.

Wolontariuszki i wolontariusze mogą w dowolny sposób zaangażować się w budowanie i realizację projektu: działać jako koordynatorka czy koordynator po stronie partnera, odpowiadać za promocję, tworzyć scenariusz warsztatów, eventu, poprowadzić lub współprowadzić warsztaty, zostać mentorką czy mentorem, indywidualnie wspierając dziecko. Wszystko zależy od czasu, którym dysponuje dana osoba. Ważne jest, aby wykonać pierwszy krok. Poznać organizację, z którą tworzymy projekt.

Alicja Magiera-Bąk

 – opowiada Alicja Magiera-Bąk, Dyrektorka
    Fundacji Hearty
.

Odpowiednie przygotowanie wolontariusza

Istotnym elementem jest sposób włączania wolontariuszy i wolontariuszek w działania. W przypadku wolontariatu akcyjnego, w zależności od projektu jakiego się podejmujemy każda zaangażowana osoba, powinna zostać do tego odpowiednio przygotowana. Jeśli organizujemy maraton charytatywny, a nasi pracownicy, decydują się w nim pobiec, powinniśmy z nimi porozmawiać o tym, jak warto się przygotować i zadbać o swoje zdrowie w trakcie. Kiedy organizujemy akcję sadzenia drzew musimy poinformować zaangażowanych, co ze sobą zabrać, jak się ubrać i przede wszystkim jak poprawnie zasadzić drzewo, aby podejmowane działanie było skuteczne. 

W przypadku wolontariatu kompetencyjnego wolontariusz czy wolontariuszka, w Hearty zwany mentorem czy mentorką, również musi zostać odpowiednio przygotowany. W naszej fundacji, bazując na licznych doświadczeniach, nieustannie udoskonalaliśmy podejście do udziału wolontariuszek i wolontariuszy w projektach. Dzięki temu z każdym kolejnym projektem oferowaliśmy coraz bardziej spersonalizowane propozycje. Edukowaliśmy o świecie dzieci i młodzieży, z którymi będą mieli i miały styczność, przeprowadzaliśmy szkolenia, rozmawialiśmy. Doszliśmy do momentu, kiedy system włączania wolontariuszy i wolontariuszek w inicjatywy zawiera niezbędne kroki – szereg szkoleń, po których zakończeniu do dyspozycji każdego z nich są również m.in. indywidualnie spotkania z coachem czy psycholożką. A wszystko to w oparciu o tematykę i grupę beneficjentów danego projektu.

To właśnie uważamy za kluczowe – odpowiednie wprowadzenie, a następnie przygotowanie merytoryczne do praktycznych działań, pozwala wolontariuszom i wolontariuszkom poczuć się pewniej, zwłaszcza jeśli to ich pierwsza styczność z działaniami wolontaryjnymi. Co więcej, sprawia to, że mają oni okazję zweryfikować już na tym początkowym etapie, pewność swojej decyzji o dołączeniu do projektu. 

„Chcemy, aby decyzja o dołączeniu do naszej społeczności była przemyślana. Uważność, budowanie relacji i to, co razem może zbudować wolontariusz oraz dziecko jest bezcenne.

Alicja Magiera-Bąk

 – podkreśla Alicja Magiera-Bąk, Dyrektorka
    Fundacji Hearty
.

Istotne jest, aby nie budować wyidealizowanego obrazu wolontariatu. Od początku, podczas szkoleń czy indywidualnych rozmów, komunikujemy o możliwych wyzwaniach, trudnościach, które pojawiają się podczas działań. Przypominamy, że cel jest najważniejszy, ale droga do osiągnięcia go bywa wyboista. Obserwujemy dzięki temu, jak nasza Serdeczna Społeczność coraz lepiej radzi sobie z wyzwaniami oraz jak skupia się na poświęceniu młodzieży czasu i uważności.

Korzyści dla obu stron

Nasze doświadczenia pokazują, że w przypadku programów wolontariatu pracowniczego obie strony na tym bardzo korzystają.

“Podopieczni zdobywają wiedzę i umiejętności, poprawiają oceny w szkole, ale także, a może przede wszystkim zyskują nowe znajomości ze środowiskiem osób, które do tej pory było dla nich zupełnie niedostępne. 

Z drugiej strony wolontariusze zdobywają nowe kompetencje: uczą się jak uczyć innych, jak być mentorem, jak budować relacje, pracować w zespole, tworzyć projekty społeczne, a także zyskują serdecznych przyjaciół w obrębie projektu, ale także firmy.”

Paulina Wójtowicz

 – podsumowuje Paulina.

Zaangażowanie się w wolontariat pracowniczy w firmie to także okazja do zintegrowania się w zespole, podczas wspólnego działania na rzecz pomocy innym. Doświadczenie to niejednokrotnie otwiera osoby na innych, a zarazem pozwala rozwinąć swoje kompetencje – nie tylko te zawodowe. Wielokrotnie wolontariusze podkreślają, jak doświadczenia i wiedza z działań wolontariackich pomaga im w życiu prywatnym. 

Liczą się chęci i zaangażowanie – czy aby na pewno?

Wszystko zaczyna się od chęci pomocy i zaangażowania się. Należy jednak pamiętać, że utrzymanie zaangażowania jest często wyzwaniem. Może być to utrudnione zwłaszcza w przypadku działań wolontariackich, których efektów często nie widać od razu, jak np. korepetycji, gdzie wyniki wsparcia nie zawsze są takie, jak pierwotne oczekiwania, bo te mogą opierać się wyłącznie na poprawie ocen. Tymczasem, równie cenne są te niemierzalne wyniki – budowanie otwartości i poczucia sprawczości u osoby, której pomagamy.

Współpraca z fundacjami czy tworzenie dedykowanych zespołów, które będą czuwać nad dobrostanem zaangażowanych wolontariuszy i wolontariuszek jest niezbędne. Wolontariat wiąże się z dużą satysfakcją, ale bywa, że i z frustracją. Dlatego tak ważne jest stałe rozmawianie i wspieranie wolontariuszy przez specjalistów i specjalistki – szczególnie w przypadku długofalowych działań. 

Wolontariat pracowniczy w Twojej firmie?

Jeśli potrzebujesz wsparcia we wprowadzaniu tego procesu w Twojej organizacji, Fundacja Hearty zaprasza do kontaktu. Wysłuchamy Twoich potrzeb i opowiemy o tym, jak działamy, aby wspólnie stworzyć wyjątkowy projekt, dzięki któremu zrealizujemy zaplanowane cele.

Autorka:

Karolina Chećko