Future Innovators Academy – czwarta edycja

Future Innovators Academy. Dream. Leran. Reach higher. Organized by Hearty Foundation. Powered by UBS.

Future Innovators Academy, to ogólnopolska, interaktywna przestrzeń, w której  w tym roku wiedzę zdobywają dwie grupy wiekowe od 6 lat do 12 lat i od 13 lat do 18 lat. 

O czym traktuje temat przewodni 4 edycji FIA 2022 r. ?

25 września 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Rezolucję,  “Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.  W ramach tej idei wszystkie państwa członkowskie ONZ zobowiązały się do zrealizowania szerokiego zakresu zadań w pięciu obszarach:  ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Problematyka, którą zdecydowaliśmy się poruszyć w zakresie tegorocznego projektu, to jeden z siedemnastu celów znajdujących się w programie rezolucji.

Zagadnieniem tegorocznej IV edycji Future Innovators Academy został wybrany Cel 12: 

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Otaczająca nas sytuacja najlepiej ukazuje, jak duży dystans dzieli nas od wyznaczonego celu. Dlatego mobilizacja młodzieży do twórczego wyrażania siebie w imię naszego wspólnego dobra jest hearty codziennością. 

Wolontariusze ponownie zmobilizowali serdeczną moc, by ruszyć do naszych podopiecznych z edukacyjną pomocą. Już od czterech lat możemy liczyć na tę fantastyczną społeczność, która wzbudza podziw entuzjazmem i zaangażowaniem w wolontariat kompetencyjny.