Stay with Ukraine, czyli wszechstronne wsparcie uchodźców we Wrocławiu

Stay with Ukraine - support, educate, integrate. Organized by Hearty Foundation. Powered by UBS.

Dzięki wsparciu firmy UBS od listopada 2022 do grudnia 2023 roku realizujemy długofalowy i wielowymiarowy projekt Stay with Ukraine. Naszym celem jest wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy w odnalezieniu się w polskich realiach. To bardzo złożony projekt, który zakłada różnorodne wsparcie dla ponad 400 osób, a także zaangażowanie ze strony około 40 wolontariuszy na co dzień pracujących w UBS.

W odpowiedzi na aktualną sytuację

Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych rozwiązań – tych kilka słów najlepiej oddaje kontekst powstania projektu Stay with Ukraine. Dlaczego jest on wyjątkowy? Ponieważ to nasz pierwszy tak wszechstronny i zróżnicowany projekt zrealizowany całkowicie stacjonarnie we Wrocławiu, za pośrednictwem którego zapewniamy pomoc zarówno dzieciom i młodzieży, jak i dorosłym. Jako Fundacja chcemy odpowiadać na aktualne potrzeby otoczenia, a w ciągu ostatniego roku jednym z najważniejszych stała się potrzeba wsparcia i integracji uchodźców z Ukrainy. 

–  Pomoc ofiarom wojny jest czymś zupełnie innym niż pomoc dzieciom pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, czym do tej pory najczęściej zajmowaliśmy się jako Fundacja Hearty. Tym razem jednak spotykamy się z traumą związaną z nagłym porzuceniem domów, rodzin i przyjaciół, z zagrożeniem życia i bezpieczeństwa, niepewnością jutra oraz pilną potrzebą odnalezienia się w zupełnie nowych realiach, w których obowiązuje inny język, system szkolnictwa czy regulacje prawne. W projekcie skupiamy się przede wszystkim na wszechstronnym wsparciu, zwłaszcza na pomocy psychologicznej, integracji, nauce języka, aktywizacji zawodowej dorosłych oraz na arteterapii i wsparciu edukacyjnym dzieci  – mówi Róża Szerement, Serdeczna Project Managerka w Fundacji Hearty.

Przede wszystkim wszechstronność

Dla dorosłych zaplanowaliśmy warsztaty, szkolenia i spotkania przygotowujące do wejścia na polski rynek pracy, w tym konsultacje z doradcą zawodowym, coachem, psychologiem oraz prawnikiem. Dodatkowo uczestnicy będą mogli także spotkać się z fotografem, aby podczas krótkich fotograficznych sesji biznesowych stworzyć zdjęcia, które następnie wzbogacą ich CV wcześniej opracowane wspólnie z doradcą zawodowym. Ważnym elementem wsparcia będą również kursy językowe skupione na efektywnej nauce. Ich celem będzie sprawna komunikacja ułatwiająca codzienne życie w Polsce, zwłaszcza ubieganie się o pracę. To elementy, których wspólnym mianownikiem będzie aktywizacja zawodowa i ułatwienie odnalezienia się na polskim rynku pracy.

Spotkanie z doradcą zawodowym.

Pani fotograf robi zdjęcie w studiu fotograficznym uczestnice projektu.
Fot. Aleksandra Draus

Pomoc dla dzieci i młodzieży jest również bardzo wszechstronna. Organizujemy szereg różnorodnych zajęć artystycznych – w tym m.in. taneczne, muzyczne, plastyczne czy aktorskie, a także zajęcia polegające na wspólnych grach i zabawach prowadzonych przez profesjonalnych animatorów. Chcemy w ten sposób wykorzystać potencjał arteterapii do wsparcia m.in. samopoczucia, pewności siebie czy umiejętności interpersonalnych, a także do podarowania dzieciom okazji do radości, zabawy i rozwoju kreatywności.

Dzieci na sali tanecznej słuchają o następnych ćwiczeniach.

W ramach projektu odbywają się równolegle kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży oraz korepetycje z przedmiotów szkolnych. Nasi podopieczni ponadto mogą liczyć na stypendia edukacyjne. Wszystkim uczestnikom zapewniamy możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego.

Uczestnicy podczas zajęć językowych siedzą przy stole i słuchają lekcji.
fot. Aleksandra Draus

Integracja kluczem do sukcesu

To wciąż jeszcze nie koniec elementów, które składają się na nasz wrocławski projekt. Mamy świadomość, że aby wszechstronnie wesprzeć uchodźców w odnalezieniu się w naszym kraju, należy stworzyć możliwość ich integracji z Polakami. 

W związku z tym projekt zakłada zorganizowanie jednodniowych wydarzeń integracyjnych oraz utworzenie par językowych. W ramach projektu zaplanowano kilka eventów w ciągu roku: styczniowe połączone z koncertem, wiosenne, z okazji Dnia Dziecka oraz jesienne.

UBSW działania w tym zakresie zaangażowani zostaną wolontariusze pracujący na co dzień we wspierającej projekt firmie UBS, która jest Głównym Partnerem Fundacji. Stay with Ukraine jest bowiem kolejną inicjatywą, którą Fundacja Hearty realizuje wspólnie z UBS w ramach programu wolontariatu pracowniczego firmy.

Osoby, które zgłoszą się do wolontariatu pracowniczego, będą miały kilka ścieżek charytatywnego wsparcia projektu – wybór będzie należeć do nich, a będą się oni kierować m.in. zainteresowaniami, doświadczeniem czy dyspozycyjnością. Mogą wspomóc organizację jednodniowych wydarzeń, przeprowadzić warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży lub zgłosić się do nauki języka polskiego w ramach par językowych, podczas których będą przez kilka miesięcy regularnie spotykać się z beneficjentami projektu (stacjonarnie lub online) i rozmawiać, wspierając naukę języka polskiego oraz wiedzę o kulturze i zwyczajach naszego kraju.

– Jesteśmy bardzo przejęci organizacją tak złożonego projektu, ale bardzo się cieszymy, że dzięki wsparciu firmy UBS możemy go realizować. Głęboko wierzymy, że wspólnie możemy wnieść dużo dobra w życiu ludzi, których spotkało wiele nieszczęść. Wiemy, że będzie to wymagające, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu Fundacji Hearty, jesteśmy przekonani, że mamy tę moc, aby tego dokonać! – podsumowuje Róża Szerement.

Chcesz pomagać razem z nami? Napisz do nas!