Czym jest CSR i jak działa w biznesie?

Społeczna odpowiedzialność biznesu - jak to działa?

CSR to pojęcie coraz powszechniej pojawiające się w komunikacji firm, zarówno tych większych, jak i mniejszych. Czym właściwie jest społeczna odpowiedzialność biznesu i jak może działać w praktyce?

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to strategia działania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa kierują się dobrem interesów społecznych czy środowiskowych. To dobrowolne działanie danej firmy, w ramach którego wyraża swoją gotowość do uwzględnienia, podczas podejmowania decyzji i działań, kwestii społecznych i środowiskowych, a także rozliczania się z ich późniejszego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Przyczynia się to również do tworzenia korzystnych warunków, realizacji celów zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wskazuje następującą definicję CSR:

“(…) odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: 

– przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
– uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji);
– jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; 
– jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach, które dotyczą działań organizacji podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływań.”.

Ta sama organizacja opublikowała w 2010 roku normę ISO 26000 (inauguracja polskiej wersji językowej odbyła się w 2012 roku), której zadaniem było uporządkowanie wiedzy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyróżnia się tam 7 kluczowych obszarów CSR:

Ład organizacji: - prawa człowieka - praktyki z zakresu pracy - środowisko - uczciwe praktyki operacyjne - zagadnienia konsumenckie - zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Dlaczego łączenie działań społecznych i biznesu jest ważne?

CSR skupia się na organizacji – jej odpowiedzialności zarówno wobec społeczeństwa i środowiska. Wiąże się to z wcześniej wspomnianym zrównoważonym rozwojem, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia, ale co ważne, w sposób nie zagrażający możliwością kontynuowania tego przez przyszłe z nich.

Są to działania, które powinny być dla przedsiębiorstw istotne niezależnie od korzyści, jednak i te są liczne. Rzeczywiste i w odpowiedni sposób realizowane działania w zakresie odpowiedzialności społecznej mogą mieć wpływ na:

– przewagę konkurencyjną,
– reputację organizacji,
– zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracujących, konsumentów, klientów, użytkowników,
– morale, zaangażowanie i wydajność pracowników,
– opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów i społeczności finansowej,
– relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, podobnymi organizacjami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje.

Chcemy współpracować i realizować swoje cele z organizacjami, które dbają o dobrą teraźniejszość, ale i przyszłość. Budowanie relacji w oparciu o zaufanie i troskę w ramach zrównoważonego rozwoju to coraz cenniejsza cecha na współczesnym rynku. 

Narzędzia CSR

Aby postępowanie w ramach społecznej odpowiedzialności stało się naturalną częścią działań w firmie, należy dobrać odpowiednie narzędzia, dzięki którym strategia z jej uwzględnieniem będzie realizowana. Są to między innymi:

– działania na rzecz lokalnej społeczności,
– działania proekologiczne,
– kampanie społeczne,
– programy dla pracowników,
– wolontariat pracowniczy,
– systemy zarządzania,
– współpraca międzysektorowa,
– znakowanie produktów,
– raporty społeczne.

W ramach współpracy międzysektorowej przedsiębiorstwa podejmują się współpracy z organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie realizować cele CSR. Możliwości jest wiele – poczynając od wsparcia organizacji pozarządowej w formie darowizny na rzecz jej działań, a kończąc na bezpośredniej współpracy za pomocą wolontariatu pracowniczego czy realizacji wspólnego, holistycznego projektu. To między innymi w oparciu o takie działania, swoje projekty tworzy Fundacja Hearty.

“Rozpoczynając tworzenie projektów społecznych, warto pamiętać o podejściu partnerskim pomiędzy firmą a organizacją pozarządową. Na styku dwóch światów uczymy się wzajemnie stylu komunikacji i budujemy relacje, które powinny opierać się na zaufaniu. Każda ze stron dzięki wznoszeniu pomostów, bierze coś dla siebie.

Fundacja Hearty w ciągu 5 lat zrealizowała kilkadziesiąt projektów edukacyjnych z zaangażowaniem wolontariuszek i wolontariuszy. Dostosowywała coraz skuteczniejsze rozwiązania, wprowadzając dedykowane szkolenia i spotkania ze specjalistami, aby jak najlepiej przygotować serdeczną społeczność do działania z naszymi podopiecznymi. Wypracowaliśmy indywidualny styl pracy, gdzie wspólnie z partnerami tworzymy działania oparte o cykliczne akcje, eventy czy wieloletnie projekty jak np. Future Innovators Academy, który w tym roku obchodzi 5 urodziny. Reagujemy również na świat, który nas otacza – dwa tygodnie po wybuchu wojny rozpoczęliśmy działania wspierające osoby uchodźcze z Ukrainy. Obecnie prowadzimy dwa stacjonarne projekty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Krakowie i we Wrocławiu. 

Wierzymy, że w podejmowanych działaniach warto stawiać na dialog, otwartość i dostrzegać wspólne wartości w różnych na pierwszy rzut oka światach.”

Alicja Magiera-Bąk

 – opowiada Alicja Magiera-Bąk, Dyrektorka
    Fundacji Hearty
.

Podsumowanie

Świadomość istoty działań z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności jest coraz powszechniejsza. Zarówno za sprawą działań organizacji pozarządowych, jak i bezpośrednio firm, przedsiębiorców oraz przedsiębiorczyń. Włączanie CSR w działania danego biznesu to proces, do którego można podejść na wiele sposobów. Ważne, aby pamiętać o odpowiednim zintegrowaniu go ze swoimi dotychczasowymi działaniami, co pozwoli na jego naturalną implementację, a następnie zachowanie go jako stałego elementu w firmie. Jeśli potrzebujesz wsparcia we wprowadzaniu tego procesu w Twojej organizacji, Fundacja Hearty zaprasza do kontaktu.

Autorka:

Karolina Chećko

Źródła:

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna,
ISO 26000: Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Encyklopedia CSR.