Razem raźniej po raz drugi! Kolejna edycja projektu Better Together dobiegła końca

Better Together - Education, Inspiration, Mentorship

Razem raźniej po raz drugi! Kolejna edycja projektu Better Together dobiegła końca

 

Better Together to holistyczny projekt Fundacji Hearty we współpracy z firmą UBS. Dzięki chęci działania i zaangażowaniu prawie 40 wolontariuszy i wolontariuszek dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych ponownie korzystali z wsparcia edukacyjnego oraz budowali więź ze swoimi mentorami i metorkami.

 

Projekt Better Together stawia na holistyczne podejście – oprócz wsparcia dzieci i młodzieży poprzez korepetycje czy szkolenia tematyczne, pomaga on także w rozwoju kompetencji wychowawców, zapewniając im rozwój i podnoszenie kwalifikacji, oraz wolontariuszy, będących filarem projektu!

 

“To już druga edycja tego niezwykłego projektu. Obserwowanie jak wolontariusze i wolontariuszki pokonują wszelkie trudności, a jednocześnie osiągają sukcesy w pracy z naszymi podopiecznymi, uzmysławia jak wielką wartość ma to przedsięwzięcie. Indywidualne podejście do młodzieży i budowanie z nimi więzi jest niezwykłą wartością Better Together.” – opowiada Karolina Chećko, Project Managera w Fundacji Hearty, koordynująca projekt po jej stronie.

 

W projekt zaangażowanych było prawie 40 wolontariuszy i wolontariuszek, którzy z tygodnia na tydzień budowali więzi z podopiecznymi Fundacji w ramach indywidualnych korepetycji. Wspierali oni młodzież przede wszystkim w języku angielskim i matematyce, a ponadto w języku polskim, niemieckim czy historii. “Podczas przygotowania wolontariuszy oraz pracy z nimi podczas projektu staraliśmy się, aby nie widzieli się tylko w roli nauczyciela, ale przede wszystkim partnera, osoby wspierającej. Pracownicy UBS podczas pracy z dziećmi i młodzieżą ofiarowują swój czas i uwagę jeden na jeden i jest to fantastyczna okazja na to, żeby postawić na budowanie relacji. To dla nas najważniejszy element projektu.” – wyjaśnia Anna Sos-Ladzińska, koordynująca projekt po stronie firmy UBS.

 

Poza udziałem w korepetycjach młodzież ma okazję na rozwijanie swoich kompetencji podczas szkoleń tematycznych. Co miesiąc w ramach projektu odbywają się spotkania szkoleniowe. Podczas tej edycji poruszano tematy związane z samoakceptacją, komunikacją, pobudzaniem kreatywności oraz przede wszystkim rozmawiano z młodymi talentami o tym, że nauka może być przyjemna i jak należy do niej efektywnie podchodzić. To jednak nie wszystko! Podopieczni i podopieczne mają również możliwość skorzystania z serdecznych konsultacji psychologicznych – indywidualnych spotkań z psycholożką.

 

Regularnie wspierani byli również wychowawcy i wolontariusze. Wychowawcy i wychowawczynie otrzymali dostęp do webinarów, które miały na celu zwiększenie ich wiedzy w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, a także samorozwojem. W ramach 16 nagrań poruszono tematy takie jak: jak komunikować się z dziećmi, aby chciały z nami rozmawiać, czym jest zjawisko agresji, jakie są jej rodzaje i kiedy przeradza się ona w przemoc, jak zadbać o swoje zasoby, żeby się nie wypalić i wiele innych. W przypadku wolontariuszy i wolontariuszek program szkoleniowy ruszył jeszcze przed rozpoczęciem pracy z podopiecznymi. Fundacja Hearty stara się zadbać o ich jak najlepsze przygotowanie do pracy z młodzieżą. Jednocześnie w trakcie trwania projektu odbywają się comiesięczne spotkania w celu wspólnej wymiany swoich doświadczeń oraz przeprowadzenia szkoleń, których tematyka dobierana jest na podstawie bieżących potrzeb zaangażowanych wolontariuszy.

 

Better Together to projekt, który pokazuje, jak ważne jest budowanie więzi i wsparcie edukacyjne młodych ludzi ze środowisk narażonych na wykluczenie, dlatego zakończona właśnie druga edycja nie jest ostatnią! Już od nowego roku szkolnego planowana jest kontynuacja projektu w ramach trzeciej edycji.

Odwiedź stronę Hearty Foundation i dowiedz się więcej: https://heartyfoundation.com