Better Together 2 – razem raźniej, czyli pomoc na wielu poziomach.

Better Together. Projekt, który pokazuje, że razem raźniej!

Better Together - razem raźniej, czyli pomoc na wielu poziomach.

Better Together to wyjątkowy projekt Fundacji Hearty. Stawia na pomoc edukacyjną na wielu poziomach, wspierając młodzież ze środowisk defaworyzowanych. Poprzez dostarczenie wychowawcom oraz wolontariuszom najaktualniejszej wiedzy, zapewnia również niezbędne wsparcie osobom, które są ogniwem na styku z tą młodzieżą.

To już druga edycja projektu, która jest realizowana, dzięki firmie UBS i jej pracownikom – to oni, nasi wolontariusze są filarem projektu. Spotykają się w ramach indywidualnych korepetycji online z podopiecznymi Fundacji, aby wspierać ich w ich wyzwaniach edukacyjnych oraz budować więź, bo te spotkania, to coś znacznie więcej niż tylko nauka.

Z czego składania się Better Together? - wsparcie młodzieży - wsparcie wychowawców - wsparcie wolontariuszy

Każdy wolontariusz oraz każda wolontariuszka przed rozpoczęciem pracy z podopiecznym przechodzi przez szereg szkoleń, które mają przygotować ich do przyszłych spotkań. Szkolenie z NVC (metoda komunikowania się bez przemocy), budowania relacji oraz wyzwań rozwojowych nastolatków to ważne aspekty, których znajomość pomaga nie tylko w pracy z młodymi ludźmi, ale również w ich codziennym życiu.

Poza wsparciem w formie korepetycji, uczestnicy projektu zapraszani są na comiesięczne szkolenia tematyczne. Dodatkowe zajęcia pozwalają rozwijać ich umiejętności oraz pracować nad zwiększeniem koncentracji i możliwości zapamiętywania. Ponadto realizujemy webinaria i spotkania dla wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ich celem jest przekazywanie kompleksowej i najaktualniejszej wiedzy z zakresu wykonywanej przez nich funkcji. Rozmawiamy o emocjach, agresji, konfliktach i wielu innych ważnych zagadnieniach. Podnoszenie świadomości wychowawców jest istotnym elementem w pracy z młodym pokoleniem.

Korepetycje, indywidualne podejście, wsparcie wychowawców, budowanie więzi, długofalowe relacje, szkolenia, stypendia, webinaria

Etapy realizacji projektu.

Do projektu zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia edukacyjnego. Nasz zespół zbiera potrzeby edukacyjne z całej Polski. Wszystko po to, aby jak największa liczba dzieci i młodzieży mogła skorzystać z naszej pomocy. Rekrutujemy wśród placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic środowiskowych oraz innych podmiotów współpracujących, mających w swoich strukturach pieczę nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk defaworyzowanych. Bardzo ważnym etapem włączania do projektu, jest namierzenie potrzeby i dobór odpowiedniej formy pomocy. Adekwatność przydzielonego wsparcia jest możliwa dzięki szczerej, serdecznej rozmowie, z każdym z naszych podopiecznych. Następnie przechodzimy do etapu łączenia z wolontariuszem. Właśnie w tym momencie zaczyna się ich wspólna edukacyjna przygoda i budowanie indywidualnej relacji! 

Szkolenia dla młodzieży i wychowawców. Webinaria dla wychowawców.

Większość naszej młodzieży potrzebuje wsparcia z przedmiotami szkolnymi. Jest świadoma swoich braków, i chce je nadrobić. “W tym roku mam egzamin ósmoklasistki, dlatego potrzebuję więcej pomocy. Zwłaszcza z matematyką… ona idzie mi okropnie.” – opowiadała na spotkaniu przed rozpoczęciem zajęć jedna z naszym podopiecznych. Niemniej utrzymanie stałej motywacji i sumienności w nauce to wyzwanie, z którym boryka się dużo nastolatków. Dokładamy wszelkich starań, aby sprzyjać im w chwilach zniechęcenia, demotywacji. Z wyrozumiałością podchodzimy do wszelkich trudności, które pojawiają się w trakcie projektu. “Mój podopieczny na zajęciach jest dość nieobecny, mimo moich prób aktywizacji, często nic z tego nie wychodzi. Szczerze powiedziawszy nie widzę dużego progresu, ale mam nadzieję, że kropla drąży skałę…” – pisze jeden z naszych wolontariuszy. 

Rezultaty pierwszej edycji projektu.

Wyniki pierwszej edycji Better Together najlepiej pokazują jak determinacja naszych wolontariuszy jest skuteczna.

Obecnie korepetycji w ramach 2. edycji projektu udziela ponad 30 wolontariuszy i wolontariuszek. W większości prowadzone są zajęcia z matematyki i języka angielskiego. 

Grono uczestników zajęć stale się powiększa, dlatego z radością przyjmujemy i szkolimy nowych wolontariuszy – chcesz zostać jednym, jedną z nich? Skontaktuj się z nami!