Dlaczego trzeci jubileusz Fundacji Hearty jest wyjątkowy?

Trzeci jubileusz Hearty Foundation

Gdy zdalna nauka odsłania defekty systemu oświaty oraz brak przygotowania nauczycieli do przyspieszonej cyfrowej rewolucji, edukacja przyszłości Fundacji Hearty rozwija skrzydła. Konsekwencje pandemicznej sytuacji pokazują, jak kluczowe są kompetencje jutra oraz przekazywanie ich już dzisiaj. 

Zbliżający się wielkimi krokami koniec 2021 roku zachęcił nas do refleksji i spojrzenia wstecz. Zobaczyliśmy tam radosne, dumne, pewne siebie twarze naszych podopiecznych, wolontariuszy, partnerów i nasze własne. 

Ani się obejrzeliśmy i mignęły 3 lata działalności. Tyle wystarczyło, aby nastąpił przełom w naszej pracy. Chcemy Ci o nim opowiedzieć i mamy nadzieję, że trzeci jubileusz Fundacji Hearty zostanie dostrzeżony a nasze działania wsparte.

 

Sky is not the limit.

Od 2018 roku jesteśmy, po to, by serdecznością polepszać świat. Już wtedy wiedzieliśmy, że kierunkiem rozwoju jest pomoc w kształceniu młodych ludzi. Zwłaszcza tych, którzy mają do tego ograniczony dostęp. Nie wiedzieliśmy jednak, że życie tak szybko zweryfikuje obraną przez nas drogę. Bilans przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. Pierwszy rok zamknęliśmy z niewielką stratą finansową, ale motywacji było wiele co łatwo zauważyć w przychodzie z drugiego roku naszych działań. Zwiększył się w stosunku do wyniku z poprzedniego roku o prawie 4500% !!! Ilość dobra, którą mogliśmy dzięki temu zdziałać, dodała nam skrzydeł i 2020 rok zamknęliśmy ze wzrostem o kolejne 444% w stosunku do 2019 roku. Wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki mobilizacji 35 partnerów biznesowych, a przede wszystkim naszego Partnera Głównego – firmy UBS.

 

Cyfrowa transformacja i nowa rzeczywistość

Dzięki wysoce wykwalifikowanym, serdecznym ludziom, naszym wolontariuszom, których do tej pory zgromadziliśmy aż 324 przez cyfrową transformację przeszliśmy płynnie i pewnie. Przeniesieniem się do internetu poszerzyliśmy zasięg szkoleń, umożliwiając uczestnictwo w naszych programach młodzieży z całego kraju. Miarą tego jest 81 placówek z 24 miast, które wspieramy i nasz zasięg stale rośnie.

To dzięki technologii, odpowiednim kompetencjom i przede wszystkim nieocenionym ludziom realizujemy edukację bez granic. 

Objęliśmy naszym serdecznym ramieniem 1124 podopiecznych, dając możliwość rozwijania kompetencji jutra. Należą do nich umiejętności techniczne, technologiczne, językowe oraz interpersonalne. Każdy z 45 już zrealizowanych projektów dał szansę na realizację marzeń. Czasami są to małe marzenia, jak Ani, żeby tylko pomagać jej w lekcjach. Bywa, że spełniają się duże marzenia, takie jak to Janka, który chciał zbudować robota. Nieraz ziszcza się coś, o czym nawet nie śmiało się śnić. Przykładem jest Izabela, która po udziale w projekcie z Cisco, otrzymała w tej firmie staż. Zapewniamy, że dzieją się cuda, gdy łączymy siły w przekazywaniu wiedzy.  

Zintegrowana serdeczność

Miniony czas podarował nam wiedzę o tym jak bardzo brakuje w naszym kraju wsparcia edukacyjnego i doświadczenie, jak to wsparcie zorganizować i przekazać. Wspólnym mianownikiem jest kolektywna pomoc. Tylko zespołowo można realizować rzeczy wielkie, a taką jest nasza misja. Dlatego 2021 rok został przez nas wybrany do zaprezentowania nowej, minimalistycznej odsłony strony internetowej oraz odnowienia naszej deklaracji.

 
Postrzegamy świat jako mający 3 wymiary, ponieważ otaczająca nas przestrzeń ma wysokość, długość i szerokość. Pragniemy, aby w każdej z tych miar nasze działania były nieograniczone. Chcemy sięgać po jak najwyższe zyski, by daleko do przodu planować projekty edukacyjne, które obejmą jak najszersze grono dzieci i młodzieży narażonej na społeczne i zawodowe wykluczenie. Po trzech latach ciężkiej, aczkolwiek jak satysfakcjonującej pracy, jesteśmy przekonani, że 1- my, 2 – Ty i 3 – oni, wspólnymi siłami będziemy tworzyć lepszy świat.

W Nowym Roku startujemy z ekscytującymi przedsięwzięciami! 

Wspieraj nas i bądź na bieżąco!