Poznaj szczegóły trzeciej edycji projektu Future Innovators Academy! Dowiedz się jak zrealizować warsztaty w pandemii.

Future Innovators Academy. Dream, Learn, Reach higher. Organized by Hearty Foundation. Powered by UBS.

Future Innovators Academy (FIA) to inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne. Organizatorem projektu jest Fundacja Hearty, a partnerem strategicznym firma UBS. Główny cel projektu to niesienie realnej pomocy podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz budowanie kompetencji jutra podczas warsztatów tematycznych. Jak tym razem zostanie zrealizowane to wyzwanie? Co nowego wybrzmi w trzeciej edycji projektu?

 

FIA 3.0 – Dobra Jakość Edukacji

Tegoroczna edycja Future Innovators Academy kładzie nacisk na edukację wysokiej jakości czyli czwarty spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Działanie w ramach tego celu polega min. na tworzeniu dodatkowych inicjatyw dydaktycznych służących polepszeniu życia młodych ludzi.

Dlaczego właśnie taki cel? Ponieważ ogólnodostępna i wysokojakościowa edukacja to droga do zmniejszania zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego. Takie rozwiązania, jak Future Innovators Academy są podstawą dla lepszego życia młodych ludzi i zrównoważonego rozwoju.

Twórcy projektu wierzą, że dzieci i młodzież z mniej uprzywilejowanych środowisk społecznych zasługują na to, by rozwijać swój potencjał i doskonalić kompetencje poznawcze, interpersonalne i społeczne w oparciu o innowacyjne technologie.

 

Etapy FIA 3.0

 

Mierzymy się z wyjątkową sytuacją”, mówi Karolina Chećko, Junior Project Managerka projektu. “Pandemia niekorzystnie wpłynęła na stan edukacji, dlatego w tym roku naszym celem jest zaprosić aż 200 dzieci do pierwszego etapu FIA, aby pokazać im, inne oblicze edukacji i co mogą dzięki temu osiągnąć”, dodaje Karolina.

 

Projekt dzieli się na poszczególne części:

1. Przygotowywanie projektu i warsztaty dla wolontariuszy. W tej fazie członkowie Serdecznej Społeczności, czyli zespół Hearty i pracownicy UBS, z zaangażowaniem planują szczegóły inicjatywy oraz uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach.

2. Pierwszy etap to warsztaty dotyczące budowania i wspierania poczucia własnej wartości dla 200 młodych innowatorów. Po zajęciach uczestnicy tworzą prace konkursowe. Autorzy najlepszych 40 prac przechodzą do kolejnych etapów FIA.

3. Drugi etap – warsztaty prowadzone przez pracowników firmy UBS. Ich tematyka dotyczy pracy zespołowej, komunikacji, efektywnej nauki, projektowania kampanii marketingowych i nie tylko!

4. Trzeci etap – wielki finał, czyli weekendowy Hackathon! Uczestnicy, podzieleni na 8 zespołów (pięcio- lub sześcioosobowych), mają za zadanie zaprojektować kampanię na rzecz poprawy jakości edukacji w następujących obszarach: bezpieczeństwo w sieci, rozwój talentów oraz edukacja klimatyczna. Każdy z zespołów wspierany jest przez mentora z UBS.

 

Serdeczne efekty 

Na uczestników FIA czeka moc nagród – nie tylko materialnych. Poza indywidualnym stypendium edukacyjnym dla członków najlepszych zespołów, młodzi ludzie nawiązują też wartościowe relacje i  zyskują wiedzę oraz kompetencje przyszłości, które pozwolą im wkroczyć w dorosłe życie z pewnością siebie.

 

“Dzięki FIA dzieci i młodzież mogą uwierzyć, że są w stanie osiągnąć wszystko, a ich pomysły, plany i marzenia mają znaczenie dla innych ludzi”, mówi Karolina Chećko.

 

Future Innovators Academy jest zatem inicjatywą, która nie tylko kładzie nacisk na edukację przyszłości. W jej sercu znajdują się przede wszystkim dzieci i młodzież. To właśnie dla nich członkowie Serdecznej Społeczności spędzają długie miesiące planowania i aranżowania zajęć, a później z entuzjazmem witają młodych ludzi, którzy wkraczają w projekt pełni nadziei, że otrzymają realną pomoc. Cel każdego wolontariusza zaangażowanego w FIA jest prosty – pomóc dzieciom i młodzieży sięgnąć gwiazd.