Dzieci wraz z prowadzącym warsztaty przy drukarce 3D.

Głowy pełne pomysłów, mnóstwo przydatnej wiedzy, wszechobecna kreatywność, mentoring i trudne wybory. Za nami finał wielkiego (i bardzo wyczekiwango!) edukacyjnego projektu Future Innovators Academy, organizowanego we współpracy z UBS. Ależ się działo!

Celem Future Innovation Academy było zaangażowanie naszych podopiecznych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, zwiększenie ich otwartości i umiejętności współpracy, a także rozwijanie ich kreatywności. Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 11-15 lat i został przeprowadzony w kilkunastu szkołach z mniejszych miejscowości z Małopolski oraz w placówkach pieczy zastępczej.

Nasza młodzież pozyskiwała wiedzę od wybitnych biznesowych specjalistów – wolontariuszy z firmy UBS, która później posłużyła im w tworzeniu własnych projektów. Future Innovation Academy składał się z kilku etapów.

W pierwszym z nich, niemal 500 uczniów uczestniczyło w lekcjach opartych metodyką design thinking. To niewątpliwie pobudziło ich kreatywność w późniejszym tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Następnie zainteresowani uczniowie wzięli udział w zajęciach pozalekcyjnych, by pozyskać wiedzę z tematów takich jak: praca w grupie, przywództwo, zarządzanie projektami. Wolontariusze UBS chętnie dzielili się swoją wiedzą opartą na własnym doświadczeniu, a nasze dzieciaki mogły się na chwilę przenieść w biznesowy świat dorosłych, dodając mu wielu kolorów.

Następnie uczestnicy Future Innovation Academy zostali zaproszeni na tzw. hackaton, czyli jednodniowy warsztat, w trakcie którego kreowali innowacyjne rozwiązania dla problemów związanych z bezpieczeństwem w sieci. Młodzież została podzielona na 7 grup, dzięki czemu mogła jednocześnie wprowadzić w życie także wiedzę zdobytą z zakresu pracy w grupie i przywództwa. Więcej na temat tego wydarzenia możesz przeczytać tutaj.

No i jak, nie mówiłam, że się działo? 🙂

Future Innovation Academy było genialnym przedsięwzięciem i spodobało się wszystkim uczestników. Ale jakże mogłoby być inaczej, jeśli nasi wolontariusze z pasją przekazywali swoją wiedzę, a dzieciaki wdzięcznie z niej korzystały.

Całe to wydarzenie nie miałoby miejsca bez naszych wspaniałych i jedynych w swoim rodzaju wolontariuszy. W imieniu całej Fundacji serdecznie Wam dziękuję! 

Koordynator Teamwork: Anna Motyka, zespół: Aga Wilczyńska, Gosia Gorzalczana, Anna Mardon, Robert Ziarnik.

Koordynator Leadership: Aleksandra Bonek-Tarnawska/ jeszcze nie mam info/

Koordynator Project Management: Oleksandr Perets, zespół: Judyta Rogalska, Gabriela Kowalik, Gosia Szoka, Przemysław Ogórek, Szymon Kukulski,  Adam Trzaska-Rojecki, Wiktor Nowak,

Koordynator Public Speaking: Jakub Lenart, zespół: Anna Dzyr, Maria Zemla, Emil Kos, Dominik Lisowski.

Chcemy Wam się też pochwalić, ze pisali o Nas w: Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim i Kraków nasze Miasto. Łapcie linki:

Dziennik Polski:
Gazeta Krakowska:
WARSZTATY DLA DZIECI FUNDACJA HEART FUNDATION FUTURE INNOVATION ACADEMY
FOT. ANNA KACZMARZ