Service Category

Wspieramy w nauce

Wiemy jak ważna jest obecna sytuacja naszych podopiecznych. Bardzo często mierzą się z wieloma trudnościami w życiu osobistym, więc także w szkole jest im trudniej osiągać dobre wyniki.

Ukonczona szkoła i oceny mają wpływ na ich dalszą ścieżkę zawodową. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby wsparcia również w aspekcie obowiązków szkolnych.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Program wolontariatu kompetencyjnego

Dlatego wprowadziliśmy program wolontariacki. Nasi wolontariusze to najcześciej osoby po studiach, pracujące w różnych firmach i zawodach, które chcą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem a przede wszystkim wspierać dziecko w jego codziennych zmaganiach z edukacją.

Nasi wolontariusze przechodzą zaprojektowaną przez nas ścieżkę rozwoju, rozpoczynając o szkoleń na temat rodzajów osobowości, metody komunikacji bez przemocy (NVC) czy sytuacji trudnych i konfliktowych.

Po szkoleniach projektujemy dla każdego indywidualny plan. Mentorzy mogą poprowadzić zajęcia grupowe lub indywidualne – np. korepetycje z danego przedmiotu.

Wolontariusze – mentorzy

Mentorzy, którzy sprawdzą się w prowadzeniu zajęć grupowych lub posiadają doświadczenie w pracy indywidualnej z dzieckiem, mogą zostać wolontariuszem-mentorem i wspierać konkretne dziecko.

Mentor co tydzień odwiedza lub spotyka się ze swoim podopiecznym. Jego celem jest pomoc w przedmiotach szkolnych, skupiając się na rozwiązywaniu najważniejszych problemów.

Najważniejsza wspólna pasja

Jednak jak z dośwwiadczenia wiemy, to realizacja pasji jest u dzieci największym motywatorem, dlatego tak dobieramy mentorów do dzieci, by wspólnie mogli rozmawiać o pasji lub ją realizować.

Uważamy, że każde dziecko ma talent. Naszą rolą jest pomóc go odkryć i rozwijać. Więcej na ten temat piszemy w zakładce rozwijamy talenty.

Top Events