Future Innovators Academy by UBS

Future Innovators Academy to projekt poszerzający horyzonty i wzmacniający talenty młodzieży. Jego celem jest zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększenie ich otwartości i umiejętności współpracy.

Biznesowi specjaliści – wolontariusze firmy UBS – przekażą im wiedzę z zakresu tworzenia innowacyjnych rozwiązań, z naciskiem na umiejętność pracy w grupie, przywództwa oraz zarządzania projektami, przy uwzględnieniu różnorodnych środowisk i kultur.

Pragniemy, by młodzi ludzie stali się otwartymi na innych, współpracującymi i rozwiązującymi ważne problemy dorosłymi.

Zależy nam na ułatwianiu dostępu do nowoczesnej edukacji i wyrównywaniu szans. ❗❗❗

Dlatego projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 11-15 lat i zostanie przeprowadzony w kilkunastu szkołach z mniejszych miejscowości z Małopolski oraz placówkach pieczy zastępczej.

Projekt składa się z kilku etapów.
✅ Pierwszym z nich jest przeprowadzenie lekcji w szkołach, dla 500 ok. uczniów. Lekcje opierają się o metodykę design thinking, po to, by zaangażować każdego ucznia w pracę nad rozwiązaniem problemu i wykreowanie innowacyjnych pomysłów.

✅ Następnie zainteresowani uczniowie wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych, by pozyskać wiedzę z tematów takich jak: praca w grupie, przywództwo, zarządzanie projektami.

✅ Po części edukacyjnej uczestnicy zostaną zaproszeni na hackaton. W trakcie warsztatów, w grupach, będą kreowali innowacyjne rozwiązania dla danego problemu.

✅ Finałem projektu będzie wydarzenie Future Innovators Forum, podczas którego uczniowie zaprezentują swoje innowacyjne pomysły i powalczą o technologiczne nagrody: sprzęt oraz stypendium naukowe na dalsze rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.

Dziękujemy firmie UBS oraz wszystkim wolontariuszom za dotychczasowe zaangażowanie!

  

Tymczasem zachęcamy także inne osoby i firmy do współtworzenia tych wydarzeń.

Zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem:
👉 Alicja Magiera Bąk – Project coordinator
mobile: +48 728 327 057
e: amagiera@heartyfoundation.com

———————-

Podsumowanie projektu:

Future Innovators Academy – działo się!

Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci? Zobacz pomysły naszych dzieciaków!