HEARTY
FOUNDATION
– przykład współpracy z UBS

CSR z Hearty Foundation i UBS – to działa!

Szukasz przykładów współpracy między Hearty Foundation i partnerem głównym?

To tu! Sprawdź jakie kompetencje przyszłości daliśmy dzieciakom!

Edukacja przyszłości to nowa ścieżka dla CSR w firmach. Zobaczcie, jakie projekty już udało nam się zrealizować we współpracy z partnerem głównym!

Case study | UBS

Partner główny Fundacji Hearty

Zajmuje się bankowością prywatną, inwestycyjną i obrotem papierami wartościowymi. Powstał z połączenia Union Bank of Switzerland (stąd skrótowiec) i Swiss Bank Corporation w czerwcu 1998. UBS działa we wszystkich ważniejszych centrach finansowych świata i posiada oddziały w 50 krajach.

Współpracujemy z Fundacją, bo przyszłość młodych osób jest dla nas istotna.

Jako UBS mamy dwa filary w ramach działalności społecznej, to edukacja i przedsiębiorczość społeczna

Anna Gawrońska

Wspólne projekty

Future Innovators Academy

To projekt poszerzający horyzonty i wzmacniający talenty młodzieży. Jego celem jest zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększenie otwartości i umiejętności współpracy.

Musical Czarno to Widzę

Na deskach krakowskiego teatru Variette wystąpili wolontariusze UBS. Dochód ze sprzedaży biletów wspomógł podopiecznych Fundacji Hearty.

 

Better Together

Projekt o charakterze holistycznym – oprócz wsparcia dzieci i młodzieży poprzez korepetycje oraz szkolenia, pomógł także w rozwoju kompetencji wychowawców, zapewniając im rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

Rezultaty współpracy

0

tylu dzieciom przekazaliśmy edukację przyszłości!

0

tylu wolontariuszy zaangażowało się w projekty z Serdeczną Fundacją

0

tyle godzin wolontariusze przeznaczyli na rzecz wspólnych działań

Wspólne wyzwania

Wspólna realizacja projektów to nie tylko pomaganie, ale i korzyść dla partnera! Serdeczny CSR wzmacnia relacje wśród pracowników i buduje wartościowe więzi z zespołem Hearty.

Razem z firmą UBS realnie kreujemy kulturę organizacyjną, która sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa a przy tym współtworzy edukację przyszłości, zapewnia realną pomoc młodym ludziom i wzmacnia ich przyszłość.

“wolontariat kompetencyjny rozwija nie tylko dzieci i młodzież, ale w tak samym stopniu wspiera rozwój każdego z zaangażowanych pracowników”

Ewa Szymkowska Nowak

Przyszłość Hearty & UBS

Nasze długofalowe partnerstwo pokazało, że chęć zrozumienia wzajemnych potrzeb daje ogromną przestrzeń do wielkich efektów. Dlatego z satysfakcją podsumowujemy kolejne projekty i z nadzieją patrzymy na nasze kolejne wyniki w pracy z młodzieżą.