Aktualne i zrealizowane projekty

The skills of the future in practice!

Realizujemy projekty z firmami
i organizacjami, których pracownicy dzielą się swoją wiedzą. Dowiedz się więcej o tych działaniach!

Hearty Foundation & UBS

Dzięki wsparciu firmy UBS od listopada 2022 do grudnia 2023 roku realizujemy długofalowy i wielowymiarowy projekt Stay with Ukraine. Naszym celem jest wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy w odnalezieniu się w polskich realiach. To bardzo złożony projekt, który zakłada różnorodne wsparcie dla ponad 400 osób, a także zaangażowanie ze strony około 40 wolontariuszy na co dzień pracujących w UBS.

Hearty Foundation & UBS

Trzecia edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Better Together. Ponownie skupiamy się w nim na długotrwałym wsparciu w nauce połączonym z budowaniem wartościowych relacji. Dzięki projektowi tworzy się serdeczna więź pomiędzy wolontariuszami na co dzień pracującymi w firmie UBS a dziećmi pochodzącymi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Już po raz trzeci Better Together udowadnia, że razem lepiej!

Hearty Foundation & UBS

Dla Fundacji Hearty grudzień i styczeń były wyjątkowe, a to za sprawą charytatywnego musicalu „Highway to…Hel”, którego premiera miała miejsce 13 grudnia i w którego realizację zaangażowanych było ponad 30 wolontariuszy z firmy UBS. Cały dochód ze spektaklu został przekazany na wsparcie podopiecznych fundacji.

Hearty Foundation & UBS

Dla Fundacji Hearty grudzień i styczeń były wyjątkowe, a to za sprawą charytatywnego musicalu „Highway to…Hel”, którego premiera miała miejsce 13 grudnia i w którego realizację zaangażowanych było ponad 30 wolontariuszy z firmy UBS. Cały dochód ze spektaklu został przekazany na wsparcie podopiecznych fundacji.

Hearty Foundation & UBS

To już druga edycja projektu, która jest realizowana, dzięki firmie UBS i jej pracownikom – to oni, nasi wolontariusze są filarem projektu. Spotykają się w ramach indywidualnych korepetycji online z podopiecznymi Fundacji, aby wspierać ich w ich wyzwaniach edukacyjnych oraz budować więź, bo te spotkania, to coś znacznie więcej niż tylko nauka.

Hearty Foundation & UBS

Future Innovators Academy, to ogólnopolska, interaktywna przestrzeń, w której  w tym roku wiedzę zdobywają dwie grupy wiekowe od 6 lat do 12 lat i od 13 lat do 18 lat. 

sierpień 2022

Trzecia edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Better Together rozpoczęła się we wrześniu 2022 roku. Ponownie skupiliśmy się na długotrwałym wsparciu w nauce połączonym z budowaniem wartościowych relacji. Dzięki projektowi utworzyła się serdeczna więź pomiędzy wolontariuszami a dziećmi pochodzącymi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Już po raz trzeci Better Together udowodnił, że razem lepiej!

Hearty Foundation & Bossard

Przestrzeń Blue Hearts Embassy powstała przy ulicy Kalwaryjskiej 69 w Krakowie w ramach projektu realizowanego we współpracy z firmą Bossard. To wyjątkowe miejsce, gdzie osoby z Ukrainy mogą między innymi podjąć się nauki języków, wziąć udział w warsztatach, skorzystać ze wsparcia psychologicznego czy zintegrować się z lokalną społecznością!

Hearty Foundation & Jakub Oleksy

Warsztaty online “Twoje pierwsze przedsiębiorcze kroki” to najnowszy projekt Fundacji Hearty, prowadzony przez Jakuba Oleksego – prawdziwego asa biznesu o obszernej wiedzy w wielu zakresach – od marketingu po sprzedaż, wykładowcy marketingu internetowego na AGH oraz WSiZ.

Hearty Foundation & UBS

Po raz kolejny Fundacja Hearty we współpracy z firmą UBS połączyła pomaganie z muzyką, a to wszystko w niepowtarzalnej świątecznej atmosferze. Zaprosiliśmy do rozmowy Agnieszkę Hawryluk, Autorkę i Dyrektorkę Artystyczną koncertu, aby opowiedziała nam o nim więcej!

August 27, 2021

Warsztaty online “Twoje pierwsze przedsiębiorcze kroki” to projekt Fundacji Hearty, prowadzony przez Jakuba Oleksego – prawdziwego asa biznesu o obszernej wiedzy w wielu zakresach – od marketingu po sprzedaż, wykładowcy marketingu internetowego na AGH oraz WSiZ.

August 26, 2021

Projekt został stworzony, by przekazać kompleksową wiedzę z zakresu biznesu. Dlatego, głównym celem Akademii jest przede wszystkim wspieranie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.

Hearty Foundation & ARC Software

Razem z firmą ARC Software przeprowadziliśmy warsztaty z programowania pod hasłem: Get in IT! W projekcie wzięło udział 7 uczestników  w wieku 12-16 lat zainteresowanych programowaniem i przyszłą karierą w branży IT. Cykl trzech warsztatów zawierał około 2 godziny spotkań i trwał 2 tygodnie.

Hearty Foundation & UBS

W Better Together siłą napędową jest kilkudziesięciu wolontariuszy oraz wolontariuszek. To oni, jako inspirujący mentorzy, zaangażowani są w pomoc dzieciom i młodzieży w ramach korepetycji. I choć nasz wspólny projekt z UBS wybrzmiewa pod hasłem “edukacja”, to chodzi o znacznie więcej niż pomoc w odrabianiu lekcji. To inicjatywa, która stawia na relacje. Ta więź między wolontariuszem a uczestnikiem projektu jest najserdeczniejszym efektem naszych działań.

Hearty Foundation & UBS

W tym roku projekt postawił na edukację wysokiej jakości. W pandemicznej rzeczywistości problem związany ze stanem edukacji znacząco się pogłębił. Dlatego, mentorzy-wolontariusze, którzy są pracownikami UBS chcieli objąć swoim wsparciem jeszcze większe grono dzieci. Do pierwszego etapu zostało zaproszonych 198 kreatywnych i twórczych młodych ludzi.

Hearty Foundation & Aspergo

Celem akcji było stworzenie lepszych warunków do rozwoju podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Chcąc zapewnić dzieciom komfortowe miejsce do nauki, wygodne krzesło i odpowiednich rozmiarów biurko – zorganizowaliśmy zbiórkę mebli biurowych i elektroniki wśród firm a także zachęciliśmy do przekazywania darowizn.

Hearty Foundation & Fundacja mBank

Nasz serdeczny trener matematyki – Filip Płoskonka postanowił rozwiązać ten problem i podzielić się z dziećmi i młodzieżą swoja wiedzą na temat tego jak polubić matematykę. Współpracując z serdecznymi pracownikami i wolontariuszami fundacji Hearty oraz Fundacją mBanku opracował warsztaty pt. „Kreatywnie matematycznie”.

Hearty Foundation & JCI Kraków

Mentorzy to specjaliści w swoich dziedzinach, którzy służą dobrą radą, dzielą się swoim doświadczeniem. Dodatkowo towarzyszą podopiecznym Fundacji Hearty na ich Serdecznej Ścieżce Kariery. Przykładem Mentorów-Wolontariuszy w Hearty są najserdeczniejsi pracownicy krakowskiego oddziału Stowarzyszenia JCI, którzy wspierali wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w projekcie Akademia Młodego Przedsiębiorcy.

April 29, 2021

Future Innovators Academy (FIA) to inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne. Organizatorem projektu jest Fundacja Hearty, a partnerem strategicznym firma UBS. Główny cel projektu to niesienie realnej pomocy podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz budowanie kompetencji jutra podczas warsztatów tematycznych. 

Twoje pierwsze przedsiębiorcze kroki – pierwsza edycja

Hearty Foundation & Jakub Oleksy

If you learn entrepreneurship, start with the best! Jakub Oleksy - internet marketing lecturer at AGH and WSiZ - conducted workshops for young people. Participants learned more about communication, management models, and even… made a preliminary start-up project!

Hearty Foundation & Fundacja LOTTO

Dzięki serdecznej współpracy z Fundacją LOTTO zaprosiliśmy 20 podopiecznych dolnośląskich i małopolskich placówek pieczy zastępczej do udziału w warsztatach rozwojowych. Od stycznia do maja dzieci kształciły się pod okiem profesjonalistów. To oni wprowadzali uczestników w świat wirtualnych grafik, programów i koncepcji robotycznych. 

Hearty Foundation & CISCO

CISCO volunteers shared their valuable knowledge with children and teenagers! The participants discovered the secrets of the MS Office suite, but also increased their knowledge of project management, HR, IT and… English!

Akademia Młodego Przedsiębiorcy – pierwsza edycja

Hearty Foundation & JCI Kraków

Young entrepreneurs shared their knowledge about running a business and its various elements. With such knowledge, children and teenagers can dream of starting their own business much bolder and implement bold ideas in the future! 

Hearty Foundation & Młodzież z CRiADiM Muchobór Wielki

W projekcie “Wyzwania międzyświetlicowe” uczestnicy poznali wiele ciekawych metod na zwiększenie efektywności swojej nauki i nie tylko! Bo przede wszystkim odczarowaliśmy negatywne skojarzenia związane z uczeniem się i zmieniliśmy je w kreatywnie i ciekawie spędzony czas!

Hearty Foundation & UBS

FIA 2.0 skierowana jest do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem jest pokazanie młodym osobom jak umiejętność strategicznego myślenia przyczynia się do realizacji zamierzonych celów – zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. W swoim projekcie, Fundacja Hearty stawia również na doskonalenie kompetencji miękkich oraz wzmocnienie wiary w siebie.

Hearty Foundation & JCI Kraków

Akademia Młodego Przedsiębiorcy to cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, pokazujący różne aspekty biznesu.

Hearty Foundation & UBS

Głównym celem Future Innovators Academy 2.0 (FIA 2.0) jest przekazanie młodzieży wiedzy i umiejętności w zakresie strategii i planowania, nie tylko w zarządzaniu projektami, ale i w codziennym życiu. Pragniemy pokazać młodym ludziom, że umiejętność strategicznego myślenia jest jednym z najcenniejszych narzędzi pomagającym w osiąganiu zamierzonych celów.

Hearty Foundation & WebMakers Software House

Bo pomagać trzeba z głową, ale i z sercem. Kolejny projekt – tym razem Fundacja Hearty wraz z WebMakers Software House zorganizowała zbiórkę, której celem było wsparcie Katolickiej Fundacji Dzieciom funkcjonującej przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach.

June 2, 2021

Projekt “You can do IT” powstał dzięki inicjatywie wolontariuszy z firmy Cisco. Obejmuje 5 modułów, w których dzieci i młodzież będą miały możliwość zdobycia praktycznej i teoretycznej wiedzy z zarządzania projektami, pakietu MS Office, zakresu HR, języka angielskiego oraz, oczywiście, informatycznej.

April 14, 2020

Warsztaty online “Buduj i wspieraj poczucie własnej wartości”  miały na celu sprawić, aby dzieci i młodzież pozytywnie postrzegały samych siebie. Pracowaliśmy nad skierowaniem uwagi na swoje talenty i umiejętności, nad akceptacją samego siebie i wiarą we własne siły.

January 9, 2020

Future Innovators Academy to projekt poszerzający horyzonty i wzmacniający talenty młodzieży. Jego celem jest zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększenie ich otwartości i umiejętności współpracy.

grudzień 2019 – styczeń 2020

To już siódmy serdeczno-muzyczny projekt UBS, ale pierwszy we współpracy z Fundacją Hearty. W grudniu 2019 oraz styczniu 2020 roku, wolontariusze UBS pokażą na scenie swoje największe, najskrytsze talenty i wystąpią w samodzielnie przygotowanym charytatywnym musicalu.

Hearty Foundation & UBS

The third edition of the FIA focuses on high-quality education, which is the fourth of the 17 sustainable development goals defined by the United Nations. The action under this objective consists, among others, of on creating additional teaching initiatives to improve the lives of young people.

Foundation & LOTTO Foundation

It was a dozen or so hours of workshops on computer graphics and robotics! The kids developed their creativity, and at the same time - discover specific career directions.

Hearty Foundation & WebMakers Software House

We joined forces to help the Catholic Children Foundation from Katowice! The digital divide is more painful in times of pandemic. That is why we collected computer equipment that made it easier for children to learn and participate in classes.

Hearty Foundation & Patrycja Smolik

Positive self-perception is extremely important at an early age. In this project, we focused on talents, skills, acceptance and self-confidence. The workshops were conducted by Patrycja Smolik - ICF ACC Coach, qualified Professional Advisor, author of the "Strong JA" program.

Hearty Foundation

Design of inspiration and motivation based on real stories of people who achieved success in life. Thanks to interviews with actors and entrepreneurs, we have strengthened a lot of people on the way to success. Even though the road is sometimes bumpy, a strengthening environment helps you get through difficulties!

Hearty Foundation & UBS

Broadening the horizons and developing the talents of young people - that's what we want! So we engaged young people in creating innovative solutions. At the same time, the participants also increased their openness and cooperation skills.

Charity musical "I see it black"

Hearty Foundation & UBS 

UBS volunteers abandoned their desks to help the children! For several months they were preparing to stand on the stage of the Krakow Variete Theater. The proceeds from the charity show were donated to educational support for the next beneficiaries of the Hearty Foundation.

Hearty Foundation & Capgemini

Capgemini employees shared their knowledge on the basics of programming with children and teenagers. The project participants not only spent some time with the computers - it was an amazing experience for them to visit the Capgemini office.

2019

Kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przed wakacjami, w głowie pracowniczki firmy Capgemini – Joanny Kmiotek – zaświtał pomysł pomocy potrzebującym dzieciom. Wtedy przypadkowo jej oczom na Facebooku ukazał się organizowany przez Fundację Hearty projekt „Pierwszy Krok w IT” i tak oto zaczęła się współpraca zakończona efektywnymi zajęciami dla dzieci z krakowskich placówek.