Partner Fundacji Hearty

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu.

 

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu. Sieci są fundamentem komunikacji przedsiębiorstw, szkół, administracji publicznej i osób prywatnych, a fundamentem Internetu i innych sieci opartych na protokole internetowym są rozwiązania firmy Cisco.

Wspólny projekt „You can do IT”

Jesienią 2020 roku zrealizowaliśmy wraz z pracownikami Cisco wspaniały i rozwijający projekt „You can do IT”. Mentorzy-wolontariusze wspólnie działali na rzecz dzieci i młodzieży z krakowskich placówek pieczy zastępczej. Projekt objął 5 modułów: zarządzanie projektami, analityka, HR, język angielski oraz, oczywiście, sieci informatyczne.

Efektem tych działań było przekazanie praktycznej wiedzy dla młodzieży z zakresu zarządzania projektami, analityki czy sieci komputerowych. Projekt okazał się być wielkim sukcesem – wzięło w nim udział 19 dzieci, którzy przez kilka miesięcy zdobywali nowe umiejętności.

Mentorzy wraz z uczestnikami

Joanna Pijar

Rezultaty współpracy

0

tylu dzieciom przekazaliśmy edukację przyszłości!

0

tylu wolontariuszy zaangażowało się w projekty z Serdeczną Fundacją

0

tyle godzin wolontariusze przeznaczyli na rzecz wspólnych działań

Projekt Izabela

 

Jednak wśród wszystkich podopiecznych wyróżniła się 19-letnia Izabela. Wykazała się wielką motywacją do nauki, zapisując się na wszystkie dostępne warsztaty. Nie umknęło to uwadze wolontariuszy, dlatego gdy pojawiła się możliwość podjęcia stażu w Cisco, sami zorganizowali swój mini projekt – „Projekt Izabela”.  


Warunkiem podjęcia stażu przez Izę było posługiwanie się biegle językiem angielskim, co na tamten czas było dla niej przeszkodą. “Projekt Izabela” zakładał pomoc naszej podopiecznej – pracownicy zintegrowali się i zaangażowali w pomoc, oferując jej bezpłatne, intensywne, niemal codzienne korepetycje. Cel został osiągnięty, bowiem Izabela rozpoczęła swój staż w Cisco w maju 2021.

Przyszłość Hearty & Cisco

Nasze długofalowe partnerstwo pokazało, że chęć zrozumienia wzajemnych potrzeb daje ogromną przestrzeń do wielkich efektów. Dlatego z satysfakcją podsumowujemy projekt “You can do IT” i z nadzieją patrzymy na nasze kolejne wyniki w pracy z młodzieżą.