Jak łączyć działania społeczne z biznesem?

CSR w praktyce - o współpracy Hearty Foundation z biznesem

Fundacja Hearty już od samego początku swojej działalności współpracuje z biznesem. Początki nie były proste, ale z biegiem czasu i kolejnymi doświadczeniami wiemy, że najważniejsze jest indywidualne podejście do każdej ze współprac. Prowadzenie firmy rządzi się swoimi prawami, także w ramach działań z zakresu CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.

Społeczny potencjał biznesu

Misją Hearty jest wspieranie dzieci i młodzieży w procesie edukacji, aby zapewnić im lepszy start w przyszłość. Już po realizacji pierwszego pilotażowego projektu, rozpoczęliśmy rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi. To wtedy, nasz Zarząd dostrzegł ogromny potencjał w łączeniu młodzieży ze specjalistami z różnych branż.

„Wierzymy, że możemy podwoić lub potroić efekty naszych działań i dążyć do zmian w edukacji wyłącznie we współpracy z innymi, dlatego tak chętnie działamy z biznesem, który wszelkie zasoby już u siebie ma – wystarczy, że będzie łączył się ze światem młodych ludzi, działając tym samym na własną korzyść w przyszłości.

Paulina Wójtowicz

 – opowiada Paulina Wójtowicz, Prezeska
    Fundacji Hearty
.

W naszych działaniach postawiliśmy na społeczną odpowiedzialność biznesu, czyli CSR. Początki były wymagające. Bez wcześniejszych partnerstw nawiązanie współpracy wymaga cierpliwości i przede wszystkim wytrwałości.

„Myślę, że kluczem do nawiązania pierwszych współprac była nasza jasna wizja, a z drugiej strony otwartość na wspólne tworzenie projektów. Nigdy nie przychodzimy z gotowymi rozwiązaniami, a zawsze rozmawiamy o wzajemnych oczekiwaniach i potrzebach.” – wspomina Paulina.

Pierwszy projekt we współpracy z firmą rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku. Był to Future Innovators Academy, który jest z nami do dzisiaj. W tym roku jest już jego piąta edycja

„W początkowym etapie projektu Future Innovators Academy brało udział 467 uczniów. Wspaniałym osiągnięciem było zaangażowanie około 50 wolontariuszek i wolontariuszy w ramach wolontariatu kompetencyjnego. Dużo się wtedy nauczyłam o tym, jak zintegrować działania pomiędzy fundacją a firmą. Obecnie mamy na swoim koncie współpracę z ponad 50 partnerami – stowarzyszenia, fundacje, partnerzy medialni, małe i średnie firmy oraz duże korporacje, a przed nami kolejne ciekawe projekty i wartościowe kooperacje.”

Alicja Magiera-Bąk

 – opowiada Alicja Magiera-Bąk, Dyrektorka
    Fundacji Hearty
.

Budowanie relacji

Nasze współprace opieramy na budowaniu relacji. Jest to dla nas najcenniejszy czynnik, dzięki któremu efekty często przerastają nasze początkowe oczekiwania. 

Wszystko zaczyna się od wspólnego celu: wspierania dzieci i młodzieży ze środowisk narażonych na wykluczenie w zakresie edukacji. Następnie dzięki partnerskim relacjom, zaufaniu i zaangażowaniu jesteśmy w stanie przerodzić to w projekt, który będzie odpowiedzią na potrzeby danej grupy. 

 

Wypracowanie takiego podejścia wymagało czasu, a przede wszystkim słuchania. Słuchania języka, jakim posługuje się biznes i przeniesienia go na działania społeczne. 

„Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam słowo KPI. Pomyślałam: ciekawe, jak można zmierzyć zaangażowanie, gdy posługujemy się wartościami niemierzalnymi. Krok po kroku rozumiałam coraz lepiej styl komunikacji, oczekiwania i budowałam markę Hearty jako partnera do współpracy. Swoje doświadczenie przekazywałam zespołowi Fundacji. Zależało mi, aby oni również rozumieli świat, z którym na co dzień współpracują.” – podkreśla Alicja.

Budowanie relacji jest istotne zwłaszcza z osobami już bezpośrednio zaangażowanymi w realizację danego projektu. Sercem każdego z nich są w końcu ludzie. Ci, którzy przekazują swoją wiedzę i ci, którzy ją otrzymują. Tak tworzymy naszą Serdeczną Społeczność – uczymy wolontariuszy i wolontariuszki kompetencji miękkich w praktyce i dzielimy się naszym doświadczeniem, wspierając ich dzięki szkoleniom czy indywidualnym spotkaniom ze specjalistami.

Wolontariat pracowniczy

Słuchając biznesu, nieustannie udoskonalaliśmy również nasze podejście do udziału wolontariuszek i wolontariuszy w naszych projektach – wielu z nich działa z nami w ramach wolontariatu pracowniczego. Dzięki temu z każdym kolejnym projektem oferowaliśmy coraz bardziej spersonalizowane propozycje ich działań. Edukowaliśmy o świecie dzieci i młodzieży, z którymi będą mieli i miały styczność, przeprowadzaliśmy szkolenia, rozmawialiśmy. Dziś doszliśmy do momentu, kiedy nasz system włączania wolontariuszy i wolontariuszek w inicjatywy zawiera niezbędne do odbycia kroki, które mają na celu odpowiednie ich przygotowanie. Po szeregu szkoleń do dyspozycji każdego z nich są m.in. indywidualnie spotkania z coachem czy psycholożką.  

„Spotkania 1 na 1 ze specjalistą są dla nas bardzo ważne, a niejednokrotnie pomocne dla wolontariusza wspierającego  podopiecznego. Poza tym prowadzimy warsztaty i spotkania, gdzie mówimy o barierach, trudnościach rozpoczynając pracę wolontariuszki, wolontariusza. Chcemy, aby decyzja o dołączeniu do naszej społeczności była przemyślana. Uważność, budowanie relacji i to, co razem może zbudować wolontariusz oraz dziecko jest bezcenne.” – opowiada Alicja.

Nie budujemy nierealistycznego obrazu wolontariusza czy wolontariuszki. Od samego początku komunikujemy o możliwych wyzwaniach, trudnościach, które pojawiają się podczas działań. Przypominamy, że cel jest najważniejszy, ale droga do osiągnięcia go bywa wyboista. 

A co właściwie daje uczestnictwo w projektach wolontariuszom i wolontariuszkom z firm partnerskich?

“Projekt daje mi bardzo dużo satysfakcji, ponieważ wiem, że mogę dzięki niemu pracować z pozytywnymi ludźmi, którzy są w pełni zaangażowani w wolontariat. Czerpię ogromną przyjemność i siłę z tego, że mam wokół siebie ludzi z podobnymi wartościami, którzy nie tylko chcą coś zmienić, ale faktycznie to robią. Mnie samą bardzo motywuje to do działania i dawania z siebie czegoś więcej. Współpraca przy Better Together to dla mnie prawdziwy przywilej”

 – opowiada wolontariuszka Mirosława Foszczyńska, koordynatorka projektu Better Together ze strony partnera projektu, firmy UBS. 

Długofalowe spojrzenie

Działamy w zakresie edukacji, dlatego to długofalowe działania mają największy sens – dla naszych podopiecznych, a więc i dla nas. 

„Aby nauczyć się posługiwać nowym językiem obcym potrzebujemy roku, dwóch, trzech. I tak samo jest z edukacją dzieci – nie wystarczy jedno spotkanie, by wdrożyć nową wiedzę i umiejętności, to musi być dłuższy proces.

Z drugiej strony firmy, które rozpoczynają działania w ramach wolontariatu pracowniczego, robią to z konkretnych powodów. Dzięki takim projektom pracownicy zdobywają nowe kompetencje, budują relacje wewnątrz firmy, przywiązują się do niej i czerpią większą satysfakcję z miejsca w którym pracują. Dlatego warto angażować pracowników w stałe lub regularne projekty, dzięki czemu zdobywane kompetencje są coraz wyższe, poczucie sprawczości i zadowolenia rośnie z każdym etapem czy edycją – co potwierdzają wolontariusze wspomnianego już projektu Future Innovators Academy, organizowanego we współpracy z firmą UBS, gdzie Ci sami wolontariusze angażują się już w jego 5. edycję, stale zapraszając kolejne koleżanki i kolegów do współtworzenia go.” – podkreśla Paulina.

Odpowiadanie na potrzeby

Ważnym czynnikiem naszych działań jest odpowiadanie na potrzeby i trudności, które obserwujemy. Współpracując z biznesem, jesteśmy wsparciem w realizacji projektów, które powstają w oparciu o wyłaniające się potrzeby społeczne.

Obserwujemy trendy, dostosowujemy się do zmiennych i reagujemy na otaczającą nas rzeczywistość, wdrażając bardzo szybko nowe rozwiązania. W 2020 roku, po rozpoczęciu lockdownu w niecałe dwa miesiące dostosowaliśmy część naszych projektów do stylu online. W 2022 roku wybuch wojny pokazał nam, że łącząc siły z partnerami, możemy zdziałać wiele dobrego. Od lipca 2022 prowadzimy stacjonarny projekt w Krakowie dla społeczności ukraińskiej. W listopadzie tego samego roku rozpoczął się kolejny projekt dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy, tym razem we Wrocławiu.” – opowiada Alicja. 

Na pierwszym miejscu są dla nas ludzie i ich potrzeby.

„Jakie nieoczekiwane wydarzenia nas czekają, tego nikt nie wie. Jestem przekonana, że mając tak fantastyczną społeczność, partnerów i wspaniały zespół specjalistów wokół Hearty, będziemy realizować misję i docierać jeszcze skuteczniej z pomocą. Zmiana dokonuje się tam, gdzie jest moc głośno bijących serc.” – podsumowuje Alicja. 

Jak rozpocząć współpracę z Hearty?

Wszystko zaczyna się u nas od rozmowy, dlatego warto zgłosić się do nas z propozycją spotkania. To dzięki rozmowie badamy potrzeby, oczekiwania oraz zasoby firmy i proponujemy możliwe ścieżki działania. Bardzo chętnie spotkamy się i opowiemy o Hearty, naszej misji, a przede wszystkim podejściu do współpracy. Jeśli chcesz zmieniać świat dzieci i młodzieży, zapraszamy!

Dzięki naszemu elastycznemu podejściu i doświadczeniu chętnie podejmujemy się różnorodnych projektów – zarówno partnerskiej współpracy na zasadzie finansowania stypendiów lub całych programów edukacyjnych dla grup podopiecznych (dzieci, młodzieży i młodych dorosłych), jak i wolontariatu pracowniczego, gdzie organizujemy projekty łączące pracowników firm z naszymi podopiecznymi w celu przekazywania wiedzy, umiejętności i inspiracji. 

Masz pomysł na kolejną formę działania? Chętnie Cię wysłuchamy i wspólnie wypracujemy rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron, a przede wszystkim pomoże nam realizować misję i wizję edukacji przyszłości.

Autorka:

Karolina Chećko