FIA, czyli innowacyjny projekt edukacyjny UBS i Hearty Foundation

W jaki sposób rozmawiać z dziećmi o największych wyzwaniach współczesnego świata? Jak zachęcić młodzież do samodzielnego działania na rzecz poprawy otaczającej nas rzeczywistości? Na te pytania odpowiada ogólnopolski projekt edukacyjny Future Innovators Academy (FIA). Wyjątkowy, bo łączy cztery ważne elementy – wsparcie dzieci i młodzieży, wolontariat pracowniczy, tematykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesne narzędzia.

Kolejny raz UBS łączy siły z naszą Serdeczną Fundacją, aby wspólnie działać na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Future Innovators Academy jest projektem cyklicznym z kilkuletnią historią. Obecnie trwa jego 5. edycja. Tym razem pod hasłem „Równi w nierówności”.

Jak to się zaczęło?

Początki Future Innovators Academy sięgają 2019 roku i wspólnej misji, która połączyła Fundację Hearty i firmę UBS.

Mamy świadomość, że nie wszystkie dzieci w Polsce mają równy dostęp do edukacji i do ciekawych, dodatkowych zajęć pozaszkolnych, które rozwijają ich umiejętności, dają im lepszy start w dorosłość. Poszukiwaliśmy partnera, któremu ta tematyka jest bliska i na co dzień współpracuje z dziećmi w pewnym stopniu wykluczonymi w społeczeństwie

– wyjaśnia Ewa Szymkowska-Nowak, Head of Corporate Social Responsibility w UBS w Polsce.

Zależało nam na uruchomieniu projektu edukacyjnego zgodnego z naszą strategią zaangażowania społecznego (Community Impact), w ramach której, przy wsparciu naszych współpracowników-wolontariuszy, skupiamy się na przeciwdziałaniu nierównościom społecznym poprzez ułatwienie dostępu do edukacji. Podjęliśmy rozmowy z Fundacją Hearty, wspólnie doprecyzowaliśmy zakres i cel projektu FIA, bazując na doświadczeniach Fundacji oraz możliwościach transferu wiedzy od wolontariuszy z naszej firmy. 

W trosce o zrównoważony rozwój

Ważną wartością projektu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Każda edycja FIA ma inny temat przewodni nawiązujący do świadomego i odpowiedzialnego podejścia do przyszłości planety, społeczeństwa i gospodarki. Inspiracją dla twórców projektu jest lista 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w rezolucji uchwalonej przez Zgromadzenie ONZ w 2015 roku. Lista obejmuje m.in. takie wyzwania jak pokój, ubóstwo, głód, zmiany klimatyczne, zdrowie, edukacja czy sprawiedliwość społeczna. Do tej pory tematami przewodnimi FIA były m.in. dobra jakość edukacji i działania na rzecz środowiska. Tegoroczna edycja skupia się na celu nr 10: „Mniej nierówności”.

Kto bierze udział w projekcie?

FIA to kilkumiesięczny projekt online skierowany do dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, w tym podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego oraz mieszkańców małych miejscowości z ograniczonym dostępem do edukacji. 

Składa się z trzech etapów. Każdy z nich skierowany jest do dwóch grup wiekowych: dzieci 7-12 lat oraz młodzieży 13-19 lat. Do pierwszego etapu zaproszono 170 podopiecznych z kilkudziesięciu placówek wychowawczych w całym kraju.

Bardzo ważną częścią FIA jest udział wolontariuszy-mentorów, którzy na co dzień pracują w firmie UBS. Są to ludzie pełni pasji, energii i ogromnej chęci pomagania dzieciom w rozwijaniu ich potencjału, a przy tym wszystkim – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Wspaniałe zaangażowanie wolontariuszy inspiruje i budzi podziw, a zadania, których się podejmują, są fundamentem projektu. 

Jak rozmawiać o nierówności?

Aby zainteresować dzieci i młodzież ważnymi, choć trudnymi tematami, zespół Fundacji Hearty opracował specjalny scenariusz, w którym przedstawia skomplikowane zagadnienia w oparciu o codzienne życie młodych ludzi. Został przygotowany w taki sposób, aby aktywizować uczestników oraz zachęcać ich do dzielenia się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi m.in. takich zagadnień jak: ocenianie innych, różnorodność, wykluczenie, empatia czy inkluzywność.

Scenariusz służy do prowadzenia warsztatów w ramach pierwszego etapu FIA, w którym bierze udział 170 dzieci i młodzieży z całego kraju. Warsztaty są prowadzone przez trenerów z wykorzystaniem metody Design Thinking, dzięki czemu dzieci poznają innowacyjne narzędzia do szukania skutecznych i nieszablonowych rozwiązań. Więcej na ten temat w tym wpisie na Facebooku. 

Po warsztatach uczestnicy biorą udział w konkursie, którego celem jest kreatywne przedstawienie zagadnień związanych z równością. Autorzy najciekawszych prac zostają zaproszeni do kolejnego etapu. Prace konkursowe pokazujemy we wpisie na Facebooku. 

Bezcenna rola wolontariuszy

Drugi i trzeci etap projektu oparte są przede wszystkim na bezcennym zaangażowaniu i pracy niezwykłych ludzi – wolontariuszy, którzy na co dzień pracują w firmie UBS. 

Pracownicy UBS w Krakowie i Wrocławiu reprezentują 75 różnych narodowości, mają wszelkie możliwe wykształcenie oraz ogromną wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, czym bardzo chętnie dzielą się z innymi. Jako firma chcemy wykorzystać ten ogromny potencjał dla dobra innych, tym samym tworząc znaczący, trwały i wymierny pozytywny wpływ na lokalną społeczność – dodaje Ewa Szymkowska-Nowak.

Wolontariusze rozpoczynają swój udział w projekcie od uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Fundację Hearty. Szkolenia poświęcone są takim tematom jak: budowanie relacji, współpraca z nastolatkami, udzielanie skutecznego feedbacku, rola empatii w edukacji oraz skuteczna komunikacja z dzieckiem.

Odpowiednie przygotowanie wolontariuszy, zwiększenie ich wiedzy, umiejętności oraz wrażliwości na ważne aspekty związane z pracą z dziećmi i młodzieżą to podstawa Future Innovators Academy. Dlaczego? Ponieważ tworzą one podwaliny pod serdeczną edukację opartą na budowaniu relacji i wzajemnym szacunku. A właśnie to jest misją zarówno projektu, jak i całej działalności Fundacji Hearty. 

W ramach FIA wolontariusze spędzają z podopiecznymi fundacji wiele godzin. Dzięki temu mają szansę lepiej się wzajemnie poznać. Dzieci i młodzież zdobywają w ten sposób bezcenną okazję do poszerzenia horyzontów, kontaktu z nowymi inspirującymi osobami, poczuciu się ważnym i docenionym, co dodaje skrzydeł i niesamowicie buduje pewność siebie.

Unikatowe szkolenia praktyków 

Wolontariusze przygotowują dla dzieci i młodzieży autorskie szkolenia z czterech modułów. We współpracy z fundacją wybierają tematy szkoleń, kierując się tym, co dla dzieci i młodzieży będzie najciekawsze i najbardziej przydatne w życiu. W tym roku są to: wystąpienia publiczne, praca zespołowa, opracowanie kampanii marketingowej oraz temat przewodni, czyli “Równi w nierówności”.

Dzięki tym czterem modułom szkoleniowym podopieczni fundacji zdobywają bezcenną wiedzę i umiejętności bezpośrednio od praktyków. Jest to dla nich unikatowa okazja do poznania życzliwych i wartościowych ludzi, których w inny sposób nie mieliby okazji spotkać. Wolontariusze są dla nich mentorami oraz swego rodzaju przewodnikami po świecie biznesowym, z którym na co dzień nie mają styczności.

Wielki finał!

Trzeci etap Future Innovators Academy to wielki finał, który odbywa się w ciągu jednego bardzo intensywnego weekendu. Ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniem, jakie zastosowali tu przedstawiciele firmy UBS oraz Fundacji Hearty, jest organizacja Hackathonu, wydarzenia zwykle kojarzonego ze światem IT. Jest to celowy zabieg, który ma za zadanie oswoić dzieci z terminologią stosowaną w branży nowych technologii.

Na czym polega Hackathon? 

W sobotę uczestnicy zostają podzieleni na kilkuosobowe grupy. Do każdej grupy zostaje przydzielony wolontariusz w roli opiekuna i mentora. Tego dnia rano ogłoszony zostaje temat projektu konkursowego. Na jego wykonanie drużyny mają tylko jeden dzień. Liczą się m.in. kreatywność i innowacyjne podejście, ale także umiejętności pracy w zespole.

Rywalizacja i ograniczony czas sprawiają, że finałowi projektu towarzyszy bardzo dużo emocji. Udzielają się one oczywiście także i wolontariuszom z UBS! Z zapałem wspierają oni swoje grupy oraz im kibicują. Towarzyszą im również drugiego dnia wielkiego finału, czyli podczas Forum. 

Czym jest  Forum?

W niedzielę wszystkie grupy prezentują swoje projekty przed jury. To bardzo ważny etap, który uczy dzieci i młodzież, że prezentacja wyników pracy jest niemniej ważna niż ich tworzenie. Jak zaciekawić odbiorców? Jak przekonać ich do swojego pomysłu? To wyzwania, których podejmują się uczestnicy Forum. 

W skład jury wchodzą przedstawiciele UBS i Fundacji Hearty oraz specjalista z tematyki przewodniej danej edycji. Wybierają oni autorów najciekawszych projektów, dla których przygotowane są nagrody w postaci tabletów i stypendiów edukacyjnych.

UBS i Fundacja Hearty prowadzą obecnie jeszcze dwa inne projekty społeczne wykorzystujące wolontariat pracowniczy: edukacyjny projekt online Better Together oraz Stay with Ukraine, projekt holistycznie wspierający uchodźców we Wrocławiu.

Interesują Cię nowatorskie projekty edukacyjne? Dowiedz się o nich więcej na https://heartyfoundation.com/projekty/