Razem raźniej, czyli 3. edycja projektu Better Together

Serdeczna więź pomaga w nauce po raz trzeci 

Trwa trzecia edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Better Together. Ponownie skupiamy się w nim na długotrwałym wsparciu w nauce połączonym z budowaniem wartościowych relacji. Dzięki projektowi tworzy się serdeczna więź pomiędzy wolontariuszami na co dzień pracującymi w firmie UBS a dziećmi pochodzącymi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Już po raz trzeci Better Together udowadnia, że razem lepiej! 

– Celem projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, w tym podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego. Zależy nam na wyrównaniu szans i możliwości edukacyjnych z pomocą naszych Serdecznych Wolontariuszy. Wspólnie z nimi dbamy o to, aby dzięki swoim mentorom nasi podopieczni poczuli własną sprawczość oraz większą pewność siebie – mówi Anna Rączka, koordynatorka projektu Better Together ze strony Fundacji Hearty. 

Ponad 20 wspaniałych wolontariuszy z firmy UBS od września regularnie poświęca swój czas, siły i energię, wspierając charytatywny projekt. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za całe mnóstwo uwagi i poświęcenia z ich strony. Są bohaterami dnia codziennego, których postawa dodaje skrzydeł i udowadnia, że można! 🙂 

Projekt daje mi bardzo dużo satysfakcji, ponieważ wiem, że mogę dzięki niemu pracować z pozytywnymi ludźmi, którzy są w pełni zaangażowani w wolontariat. Czerpię ogromną przyjemność i siłę z tego, że mam wokół siebie ludzi z podobnymi wartościami, którzy nie tylko chcą coś zmienić, ale faktycznie to robią. Mnie samą bardzo motywuje to do działania i dawania z siebie czegoś więcej. Współpraca przy Better Together to dla mnie prawdziwy przywilej – opowiada Mirosława Foszczyńska, koordynatorka projektu ze strony UBS. 

Na początku nasi Serdeczni Wolontariusze przeszli szkolenia i zapoznali się z wcześniej nagranymi webinariami, które przygotowały ich do roli mentora. Poruszana przez specjalistów tematyka to m.in.: kreatywna praca z dzieckiem, wyzwania w pracy wolontariusza: oczekiwania vs rzeczywistość, wyzwania i potrzeby rozwojowe nastolatków, budowanie relacji i współpraca z nastolatkiem oraz komunikacja bez przemocy (NVC). Następnie wolontariusze rozpoczęli udzielanie korepetycji w formie online z wybranego przedmiotu zgodnie z potrzebami dzieci.

Aby nakreślić obszar pomocy dla każdego dziecka, Serdeczny Zespół Fundacji Hearty poświęcił długie godziny na życzliwe i szczere rozmowy prowadzone z dziećmi, młodzieżą i wychowawcami placówek. Rozmawialiśmy o sytuacji każdego dziecka z osobna – pytaliśmy m.in. o motywację, potrzeby edukacyjne czy dyspozycyjność i możliwość dostępu do komputera. 

Wielką siłą Better Together jest jego długofalowość oraz holistyczne wsparcie dla różnych grup odbiorców. To projekt, który faktycznie potrafi odmienić życie naszych podopiecznych. Od września 2022 do czerwca 2023 dla dzieci i młodzieży, a także pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych organizowane są różnorodne formy wsparcia – szkolenia, warsztaty oraz webinary. Tematy takich rozwojowych zajęć prowadzonych przez ekspertów to m.in.: techniki pamięci i koncentracji, kreatywne mapy myśli, krytyczne myślenie, samodzielność i umiejętność współpracy, elastyczne rozwiązywanie problemów, wytrwałość i odporność czy inteligencja emocjonalna. Z takich form wsparcia skorzystało już 70 dzieci i młodzieży oraz 50 wychowawców placówek z całego kraju. 

To wszystko wraz z regularnymi spotkaniami wolontariuszy z dziećmi sprawia, że rodzi się Serdeczna Magia. 

– Wiem, że nie mogę oczekiwać od mojej uczennicy wybitnych ocen, ale udało nam się wskoczyć z jedynek na trójki! Cieszę się bardzo z jej sukcesów, nawet jeśli komuś innemu mogą się one wydawać niewielkie – opowiada Maciek, wolontariusz z UBS, który udziela korepetycji z matematyki 14-letniej Emilce z Wrocławia. 

 

Aleksandra, inna wolontariuszka, o swoich doświadczeniach ze spotkań z 11-letnim Xavierem z Krakowa, którego uczy matematyki, mówi: 

– Korepetycje to nie tylko rozwiązywanie zadań domowych, ale także relacja, która powstaje między dzieckiem a wolontariuszem. Z czasem mój podopieczny bez przeszkód zaczął dzielić się ze mną wszystkim, co dzieje się u niego w życiu. Uważam to za coś bardzo cennego, bo to świetne i inteligentne dziecko, któremu na co dzień bardzo brakuje uwagi i docenienia. 

Przez wiele miesięcy wolontariusze towarzyszą swoim podopiecznym, a na tej drodze nieustannie towarzyszy im Fundacja Hearty. W jaki sposób? Spotykając się z nimi online w każdym miesiącu wraz ze specjalistami z zakresu edukacji czy psychologii. Podczas tych spotkań uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, drobnymi sukcesami, ale też i trudnościami. To bardzo ważne, aby porozmawiać o tym, co nie wychodzi i jak można temu zapobiec. A także zaakceptować. 

Serdecznie dziękujemy wolontariuszkom i wolontariuszom z firmy UBS za ich wspaniałe działania na rzecz naszych podopiecznych! Swoim zaangażowaniem i pracą dodają skrzydeł nie tylko dzieciom i młodzieży, ale i wszystkim, którzy tylko dowiadują się o Better Together. 

 

Serdecznie dziękujemy także firmie UBS za wsparcie finansowe projektu. Bez niego nie mogłaby się zadziać Serdeczna Magia. 

 

Warto dodać, że UBS jest głównym partnerem Fundacji Hearty i firmą, która wyjątkowo ceni wartość zrównoważonego rozwoju. Better Together jest kolejnym projektem społecznym, który wspólnie realizujemy w ramach wolontariatu pracowniczego. Oprócz niego prowadzone są obecnie razem z UBS także: piąta edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego online o nazwie Future Innovators Academy oraz stacjonarny projekt wsparcia uchodźców we Wrocławiu Stay with Ukraine.