Trzecia edycja projektu Better Together rusza już niebawem!

Better Together - Education, Inspiration, Mentorship

Trzecia edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Better Together rozpocznie się we wrześniu 2022 roku. Ponownie skupimy się na długotrwałym wsparciu w nauce połączonym z budowaniem wartościowych relacji. Dzięki projektowi utworzy się serdeczna więź pomiędzy wolontariuszami a dziećmi pochodzącymi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Już po raz trzeci Better Together udowodni, że razem lepiej!

Celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, w tym podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego poprzez wyrównanie szans i możliwości edukacyjnych. 

W prowadzenie korepetycji zaangażowani zostaną wspaniali wolontariusze pracujący na co dzień w firmie, która jest Głównym Partnerem Fundacji. Serdeczny Zespół Fundacji Hearty zbada sytuację każdego dziecka – jego motywację, potrzeby edukacyjne czy dyspozycyjność i możliwość dostępu do komputera. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć online Nasi Serdeczni Wolontariusze przechodzą szkolenia i zapoznają się z webinariami, które przygotują ich do roli mentora.

Wielką siłą Better Together jest jego długofalowość oraz holistyczne wsparcie dla różnych grup odbiorców. To projekt, który faktycznie potrafi odmienić życie naszych podopiecznych. Od września 2022 do czerwca 2023 dla dzieci i młodzieży, a także pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych przygotowaliśmy różnorodne formy wsparcia – szkolenia, warsztaty oraz webinary. Tematy zajęć rozwojowych to m.in.: techniki pamięci i koncentracji, kreatywne mapy myśli, krytyczne myślenie, samodzielność. Z tych form wsparcia skorzystają dzieci, młodzież oraz wychowawcy placówek z całego kraju.

To wszystko sprawi, że kolejny raz zrodzi się serdeczna moc długofalowego wsparcia.