Jak przeciwdziałać wykluczeniu dzieci i młodzieży? Wskazówki od Serdecznej Społeczności Hearty Foundation

Wszyscy pragniemy integracji społecznej i równego dostępu do dóbr i usług, które pozwoliłyby na godne i szczęśliwe życie każdej jednostki. Jednak, w każdym rozwiniętym kraju współczesnej Europy możemy spotkać się z ogromnym problemem jakim jest zjawisko wykluczenia społecznego. 

Według wskaźnika ARPR ubóstwo i wykluczenie społeczne w skali UE wzrosło o 35 461 tys. osób w porównaniu z 2010 rokiem. Na chwilę obecną najwyższe wartości wykluczenia społecznego i ubóstwa mają: Bułgaria – 41,6%, Rumunia – 41,4%, Łotwa – 38,1%, Litwa 33,4%, Węgry – 29,9% a także Polska – 27,8% i Portugalia 25,3%.

Możliwe powody braku uczestnictwa:

  1. Osoba nie jest do tego zdolna (np. Uczestnictwo wymaga sprawności i kwalifikacji, zasobów wewnętrznych lub zewnętrznych, których nie posiada)
  2. Osoba jest zdolna, ale nie może – coś przeszkadza, ale nie jest to związane z brakiem zasobów (np. musi robić coś innego, zakazano jej tego)
  3. Osoba jest zdolna i może, ale nie chce (np. nie podoba jej się przedmiot czy obszar uczestnictwa).

Czym jest wykluczenie?

Zjawisko wykluczenia społecznego dotyka osoby starsze, niepełnosprawne, mniejszości etniczne oraz dzieci i młodzież. Wykluczenie społeczne przypomina efekt domina ponieważ zaczyna się już od najmłodszych lat i postępuje przez całe życie.

Za przykład posłuży nam równy dostęp do edukacji. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Nie wszyscy mają takie same warunki do nauki poza szkołą, nie wszystkich stać na zajęcia dodatkowe, korepetycje oraz nie wszyscy są równo wspierani przez swoje otoczenie, rodzinę i bliskich.

Przyczyn wykluczenia społecznego dopatruje się najczęściej w braku pracy, nałogach, ubóstwie, złej opinii wśród społeczeństwa czy trudnościach komunikacyjnych. Większość powodów wykluczenia społecznego ma swoje podłoże w środowisku rodzinnym.

Rodzina może być fundamentem, podporą oraz źródłem pomocy. Jednak niejednokrotnie ma się do czynienia z rodzinami dysfunkcyjnymi, patologicznymi, w których ciężko przezwyciężyć pewne schematy, ze względu na naturę środowiska i to właśnie one są przyczyną wykluczenia.

Krótko mówiąc, nie każdy ma równy start. Stąd następuje właśnie wyżej wspomniany efekt domina, na którego końcu znajduje się wykluczenie.

Jak przeciwdziałamy wykluczeniu dzieci i młodzieży w Hearty Foundation?

Biorąc pod uwagę sytuację ogólnoświatową, z wykluczeniem świetnie radzą sobie kraje wysokorozwinięte. Unia Europejska ciągle bada to zjawisko identyfikując osoby, którym brakuje zasobów potrzebnych do integracji ze społeczeństwem.

Jednak, aby działania przeciwko wykluczeniu dawały zauważalne efekty potrzebne są działania na rynku lokalnym, ogólnopolskim.

Dlatego właśnie powstała nasza fundacja. Fundacja Hearty wspiera dzieci i młodzież wykluczoną  oraz odizolowaną od swojego otoczenia. 

Głównym powodem izolacji dzieci od rówieśników jest niski status materialny. Według najnowszych danych Eurostatu – europejskiego urzędu statystycznego – w całej Unii Europejskiej ubóstwo i wykluczenie społeczne są zagrożeniem dla blisko 25 mln dzieci. Polska, z odsetkiem zagrożonych bardzo złą sytuacją materialną i problemami społecznymi dzieci na poziomie 24,2 proc., plasuje się dokładnie w połowie zestawienia.

Jakie działania podejmuje fundacja?

Fundacja wspiera dzieci poprzez edukację przyszłości i towarzyszy im w drodze do dorosłości. Dzięki holistycznemu podejściu nie skupia się na jednym, wybranym problemie, ale wpływa na każdy aspekt życia młodych i ambitnych ludzi.

 

Czym jest edukacja przyszłości w Fundacji Hearty?

W naszej fundacji uczymy nowych technologii, pokazujemy nowoczesne rozwiązania i możliwości dostępne dla młodzieży, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Na rynku przyszłości, obok wiedzy technologicznej, ważnym aspektem będą również kompetencje miękkie takie jak kreatywność, czy komunikacja w zespole. Tego wszystkiego uczą się dzieci uczestniczące w naszych projektach.

 

Kim są nasi podopieczni?

Podopieczni Fundacji Hearty to osoby, które przez brak ekonomicznych możliwości nie są w stanie rozwijać swoich pasji i umiejętności. Dlatego fundacja daje im taką możliwość.

Młodzi i ambitni ludzie uczestniczą w różnych projektach, których celem jest edukacja i wchodzenie w dorosłość z nową wiedzą. Nasza Serdeczna Społeczność, czyli wszyscy wolontariusze, specjaliści i osoby związane z fundacją, organizują warsztaty, webinaria oraz kursy pomagające dzieciom wykluczonym, dając im realne wsparcie w drodze ku dorosłości, które pozwala odkryć swoje wewnętrzne zasoby i wiarę we własne możliwości.

Dzieci i młodzież uczestnicząca w projektach fundacji ma możliwość poznania zawodów przyszłości od podstaw, dzięki czemu zdobywają nowe umiejętności, które pozwalają im wejść w świat dorosłości bez strachu i obaw o przyszłość. Na warsztaty i webinaria zapraszani są specjaliści z danej dziedziny, a nad wszystkim czuwają nasi niezawodni mentorzy.

Dzięki takim działaniom efekt domina zostaje przerwany, a dzieci mogą spełniać swoje marzenia. 

Jak Ty możesz pomóc?

Szybko zmieniający się świat nie czeka tylko pędzi dalej, dlatego tak ważna jest edukacja przyszłości, pomoc, wsparcie i zaangażowanie jak największej liczby osób w dążeniu do poprawy naszego życia.

Twoje działania są dla nas i dla naszych podopiecznych bardzo ważne. Dlatego razem z nami możesz wspierać młode, ambitne osoby w dążeniu do lepszej jakości życia.

Zostań darczyńcą i razem z nami przeciwdziałaj wykluczeniu dzieci i młodzieży. Naszych podopiecznych możesz wesprzeć TUTAJ.

Źródła:
Czaja A., Suzańska W. (2010). Problemy wykluczenia społecznego- wybrane aspekty, Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu, Opole.
Szarfenberg R. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/uiws/